Vári Fábián László 
Tiszaújlak 1951. március 16.
költő, néprajzos, műfordító 
Vári Fábián László Monda
Vári Fábián László Csonkahét is eljön … 
Vári Fábián László A hold kolompja
Vári Fábián László Fekete eső 
Vári Fábián László Adventi napsütés 
Vári Fábián László Az utolsó előtti napon
Vári Fábián László A balti szél balladáiból 
Vári Fábián László Orromból a szél 
Vári Fábián László Feslik a setét… 
Vári Fábián László Csoóri Sándorhoz 
Vári Fábián László Ady alkonya 
Vári Fábián László Útban Törökország felé 
Vári Fábián László Táltosok 
Vári Fábián László Kikericsek 
Vári Fábián László Halottak napja 
Vári Fábián László Ördögszekér

Vári Fábián László Útban Törökország felé – 2004

Vári Fábián László Adalék széphistóriánkhoz

Vári Fábián László  Ady alkonya (Hangraforgó együttessel)

VÁRI FÁBIÁN László; (Tiszaújlak, 1951. március 16.): József Attila-díjas kárpátaljai magyar költő, kritikus. Néprajzi és műfordítói tevékenysége is számottevő. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja (2005). Az Ugocsa megyei (jelenleg Nagyszőlősi járás) Tiszaújlak nagyközségében született 1951. március 16-án. A helyi általános iskola elvégzését követően a nagyszőlősi magyar középiskolában érettségizett 1968-ban. Ugyanebben az az évben sikeresen felvételizett az Ungvári Állami Egyetem bölcsészkarára, magyar nyelv- és irodalom szakra. Ungváron tagja lett a Kovács Vilmos szellemi irányítása alatt működő Forrás Stúdiónak, és később bekapcsolódott az első kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalomba. Emiatt retorziók érték, 1972-ben meg kellett tanulmányait szakítani, mert besorozták a szovjet hadsereg németországi, hadseregcsoportjába sorkatonai szolgálatra. A szovjet hadseregben való nemzetiségi létet később Tábori posta című regényében elevenítette fel. Leszerelése után, 1975-től a beregszászi vasgyárban dolgozott, levelező tagozaton folytatta tanulmányait. 1978-ban diplomázott. 1976-tól 1997-ig a mezővári középiskolában magyar nyelvet és irodalmat tanított, majd a beregszászi magyar főiskola tanára lett. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapító tagja, 1992–1996 között pedig a Szövetség egyik alelnöke volt. 1994 és 1998 között a KMKSZ beregszászi középszintű szervezetét irányította. A Magyar Írószövetségnek 2001-től választmányi, 2007-től elnökségi tagja. Jelenleg a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának és az Együtt című folyóirat szerkesztőbizottságának az elnöke. Jelenleg Váriban él és alkot. A népköltészettel egyetemistaként találkozott 1969-ben, első éves egyetemistaként, amikor is kötelezően folklór anyagot gyűjtött évfolyamtársaival. A gyűjtés sikerei annyira magával ragadták, hogy 1971-től céltudatosan, a rendszerezés és a kiadás szándékával kezdte el felkutatni és feljegyezni a kárpátaljai magyar népballadákat. „Újabban ruszin népballadákat fordítok, mert fontosnak tartom, hogy a magyar olvasó megismerje annak a ruszin közösségnek a költészetét, amely évszázadok óta velünk él. Soha nem voltak velünk ellenséges viszonyban, mindig szabadságküzdelmeink mellé álltak, és talán eljön az idő, amikor alkalmunk lesz a közös jövőnkön gondolkodni”– vallja Vári Fábián László. Közreműködik Kárpátalja helytörténeti köteteinek szerkesztésében, összeállításában, értékelésében, gyakran az ő elő- vagy utószavával jelennek meg egyes helytörténeti monográfiák.( Kárpátalja )

Művek
Széphistóriák : versek. (Ungvár, 1991)
Vannak ringó bölcsők : kárpátaljai magyar népballadák. (Ungvár-Budapest, 1992; 2006)
Kivont kardok közt : versek (Budapest, 1992; 1994)
Világtalan csillag : versek és műfordítások. (Ungvár, 2001)
Harminchárom év : versek. (Miskolc, 2002)
Fecskehajtó idő : régebbi és új versek. (Budapest : Masszi, 2004)
Jég és korbács : versek, 2002–2010. (Budapest, 2010)