Váci Mihály 
Nyíregyháza-Ókisteleki szőlő, 1924. december 25. – Hanoi, 1970. április 16.
költő, műfordító
Váci Mihály Mindenütt otthon 
Váci Mihály Ha érdemes - ha nem 
Váci Mihály Építs tetőt 
Váci Mihály Egy-rangú nép 
Váci Mihály Még nem elég 
Váci Mihály Legenda 
Váci Mihály Betlehemes 
Váci Mihály Gyermekláncfű 
Váci Mihály Zene 
Váci Mihály Népdal 
Váci Mihály Szerelem 
Váci Mihály Akác a forgószélben 
Váci Mihály Ezt keresem 
Váci Mihály Gyalog szerettem volna jönni 
Váci Mihály Kitárt szegénység 
Váci Mihály Valami nincs sehol 
Váci Mihály Rozs vagyok - nem búza

VÁCI Mihály (Nyíregyháza-Ókisteleki szőlő, 1924. december 25. – Hanoi, 1970. április 16.) költő, műfordító.Nyíregyházán tanítóképzőt végzett, majd tanyasi iskolában tanított. A II. világháború idején segédszolgálatos katona volt, a háború után kollégiumi igazgató lett. Ifjúkorától betegeskedett (katonai szolgálat közben kapott vesebetegségből eredő fertőzés a lábára ment, később pedig tüdőbajjal küzdött), gyenge szervezete miatt folyamatosan a halál árnyékában élt. 1949-ben felkerült Budapestre, ahol a Tankönyvkiadó munkatársaként szerkesztői munkákat végzett. Első versei 1955-ben jelentek meg az Új Hang c. folyóiratban, s ugyanebben az évben megjelenik Ereszalja c. verseskötete, melyet a kritika is figyelemmel illet. 1958-ban hat versét beválogatják a Tűz-tánc c. antológiába. Az 1961-ben megjelent Mindenütt otthon c. kötete országos érdeklődést kelt, s már nemcsak a kritikusok, hanem az olvasóközönség is felfigyel költészetére. A hatvanas évek első negyedétől számítható művészetének szokatlanul nagy népszerűsége: számos rendezvény szinte nélkülözhetetlen költeménye egy-egy Váci-vers. Az irodalmi közéletben is aktívan részt vész: az Élet és irodalom munkatársa, majd halálág az Új Írás folyóirat szerkesztője. 1963-tól haláláig országgyűlési képviselő. Sokat utazik külföldre, ezek az utazások hatással vannak gondolkodására és költészetére egyaránt. Kulturális delegáció tagjaként Vietnamban érte a halál. Halála után vita indult megítéléséről, bár folyamatosan jelenhettek meg kötetei. A rendszerváltás idején a bírálók hangja erősödött fel vagy elhallgatták. Személyét és munkásságát átértékeli halála után 34 évvel kiadott 1956-os naplója, költészetének új távlatait egyes verseinek biblikus értelmezése adja. 

Művek
Ereszalja, versek, 1955;
Nincsen számodra hely, elbeszélő költemény, 1957;
Bodza, versek, 1959;
Mindenütt otthon, versek, 1961;
Szegények hatalma, versek, 1964;
Kelet felől, versek, 1965;
Akác a forgószélben, versek, 1966;
Eső a homokra, versek, 1968;
A sokaság fia, versek, 1970;
Százhuszat verő szív, versek, 1971;
Váci Mihály válogatott versei, 1974;
Jegenye, vál. írások, versek, 1975;
Utazás Bürokronéziában, 1978;
Váci Mihály összegyűjtött művei, 1979;
Fecske, fecske, könnyű fecske, gyermekversek, 1980;
Értelmes terhek alatt, versek, 1984;