S. Benedek András
Munkács, 1947. február 1. - Budapest, 2009. szeptember 8.
költő, irodalom- és művelődéstörténész
S. Benedek András Mint a latinok 
S. Benedek András Itthontalanul 
S. Benedek András Csordul az eresz Üzenet Beregből 
S. Benedek András Számadás aszály után 
S. Benedek András Azóta ősz van… (Spinea crucis) 
S. Benedek András Karácsony 1955 
S. Benedek András Húsvét, hófehér gyászban 
S. Benedek András A szél átkot hoz 
S. Benedek András A teremtés nyolcadik napja 
S. Benedek András Zarándokének
S. Benedek András Dallamtalanul D.J.-nek 
S. Benedek András Barbárok 
S. Benedek András Európa elrablása (Kovács Vilmos emlékére)
S. Benedek András Az  öreg kuruc lejön a hegyekből (Vári  Fábián  Lászlónak)
S. Benedek András Aki a Tiszán nőtt fel (Vári  Fábián  Lászlónak)
S. Benedek András Téli kert 
S. Benedek András  *** 
S. Benedek András Farkasének
S. Benedek András Kurvuló történelem 
S. Benedek András Rigmusok 
S. Benedek András Hazatérés

BENEDEK András, (Munkács, 1947. február 1. – Budapest, 2010. szeptember 8.) Arany János-díjas író, költő, irodalomtörténész. Az Ungvári Állami Egyetemen szerzett magyar szakos tanári diplomát. 1965-től 1967-ig az Együtt című folyóirat alapító főszerkesztője volt. 1967 és 1971 között a Forrás Stúdió tagja volt. 1967-től a Kárpáti Igaz Szó, majd a Kárpáti Kiadó munkatársa lett. Később katona, kertész és utazó fényképész is volt. 1976-ban települt át Budapestre. Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjának propagandistája lett. 1979-től az Állami Gorkij Könyvtár, majd az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi osztályának vezetője volt. A művelődéstörténet tudósaként, a szülőföldtudomány polihisztoraként több fontos művében tárta fel a magyar kultúra azon maradványait, amelyekre a kárpátaljai nemzetiségi jövő épülhet. Számos önálló kötetben és tanulmányban foglalkozott Kárpátalja magyar irodalmával, történetével, kultúrtörténetével és néprajzával. Az ungvári Forrás Irodalmi Stúdiónak és a kárpátaljai magyar irodalmi-polgárjogi mozgalomnak is vezetője volt, dolgozott a Forrás Stúdió néprajzi gyűjtőútjainak szervező irányítójaként is. Verseskötetei mellett külön könyvet szentelt a kárpátaljai ruszinságnak.( Kárpátalja )

Művek
Régi versek, v., Bp.–Beregszász, 1995;
A megmaradás esélyei, tan., esszék, kritikák, Bp.-Beregszász,1996;
A Tisza bölcsője, Kárpátaljai honismereti és néprajzi írások a reformkortól 1945–ig, Bp.-Beregszász, 1996;
Máramaros megyei honismereti írások a Monarchia korából, szerk., Bp.-Beregszász, 1997 (Vári Fábián Lászlóval).