Fáy Ferenc 
Pécel, 1921. június 20. – Toronto, 1981. június 10.
költő
Fáy Ferenc Vándor 
Fáy Ferenc Magamsirató 
Fáy Ferenc Önéletrajz 
Fáy Ferenc Hazai tavasz 
Fáy Ferenc Huszadik század 
Fáy Ferenc Szabadság 
Fáy Ferenc Hazátlan esti játék 
Fáy Ferenc Isten-hívogató 
Fáy Ferenc Bábszínház 
Fáy Ferenc Mondjátok el… 
Fáy Ferenc Imádság, hajnali fényben 
Fáy Ferenc Téli vers 
Fáy Ferenc Hajnali lesen 
Fáy Ferenc Új lázadás előtt 
Fáy Ferenc Hontalan favágó dala

FÁY Ferenc (Pécel, 1921. június 20. – Toronto, 1981. június 10.) költő. A Ludovika Akadémia végzett hallgatójaként 1944-ben hadnaggyá avatták. Frontszolgálatot teljesített, hadifogságba esett, szovjet fogságból való visszatérése után internálták. 1948 tavaszán Jugoszlávián át Olaszországba menekült. 1951-ben kivándorolt Kanadába. Torontóban városi alkalmazottként fizikai munkával kereste meg kenyerét. Majd minden jelentősebb nyugati magyar orgánum közölte verseit, köztük az Új Látóhatár, a Katolikus Szemle, az Irodalmi Újság, a Szivárvány, az Ahogy Lehet, az Új Magyar Út, a Kanadai Magyar Újság, a Délamerikai Magyar Hírlap, a Krónika. A magyarországi folyóiratok közül a Vigília volt az első, amely munkáinak nyilvánosságot adott.

Művek
Fáy Ferenc Jeremiás siralmai (versek, Toronto 1956); 
Fáy Ferenc Az írást egyszer megtalálják (versek, uo. 1959); 
Fáy Ferenc Törlesztő ének (versek, uo. 1963); 
Fáy Ferenc Magamsirató (uo. 1967); 
Fáy Ferenc Áradás (versek, uo. 1972); 
Fáy Ferenc Kövület (versek, uo. 1977); 
Fáy Ferenc Összegyűjtött versei (uo. 1981).