Csoóri Sándor 
Zámoly, 1930. február 3.
költő, esszéíró, prózaíró
Csoóri Sándor Anyám fekete rózsa 
Csoóri Sándor Zöld utak és mély földutak 
Csoóri Sándor Virágvasárnap 
Csoóri Sándor Incselkedni vadhírek jönnek 
Csoóri Sándor Reggeli szekérúton apámmal 
Csoóri Sándor Röpirat
Csoóri Sándor Rejtett önarckép 
Csoóri Sándor Hozsánna, rózsák 
Csoóri Sándor Furulya-csonk a szánkon 
Csoóri Sándor Mint titkos megbízatás 
Csoóri Sándor Mint kárörvendő szökevények 
Csoóri Sándor Száll, száll a füst – 2006 Balassi kard díj
Csoóri Sándor Száll, száll a füst

CSOÓRI Sándor (Zámoly, 1930. február 3.): költő, író. 1950-ben a pápai református kollégiumban érettségizett. 1951–52-ben az Egyetemi Orosz Intézetben tanult. 1953–54-ben az Irodalmi Újságnál dolgozott, 1955–56-ban az Új Hang versrovatát gondozta. 1957–58-ban tisztviselő, majd szabadfoglalkozású. 1962–63-ban A Jövő Mérnöke munkatársa, majd ismét szabadfoglalkozású. 1968-tól a Mafilm dramaturgja, 1988-tól a Hitel szerkesztőbizottságának elnöke. A Magyar Demokrata Fórum alapító, majd elnökségi tagja. 1991-től a Magyarok Világszövetségének elnöke, 1992-től a Hitel főszerkesztője. 1992–96–ig a Hungária Tv Alapítvány kuratóriumának elnöke. Díjai: József Attila- (1954, 1970), Herder- (1981), Bibó István- (1984), Déry Tibor- (1987), Kossuth- (1990), Eeva Joenpelto- (1995), Év Könyve (1995), Károli Gáspár-díj (1997). Magyar Örökség Díj (1997). Első versei 1953-ban jelentek meg. A tárgyias-leíró lírai realizmustól hamar eljutott a látomásos-szimbolikus beszédmódhoz. Fordulatot jelentett költészetében a Második születésem c. kötet (1967), mely már az ábrándokkal leszámoló felnőttség magatartását tükrözi. Az 1970-es években vált költészete igazán jelentőssé. A látomásos-képi kifejezés megőrzi korábban már állandósult egzisztencialista hangulatait, a gyermekkor élményvilágát. Ám valamennyi fontosabb motívum átalakul, alkalmassá válik a reflexív sorsértelmezésre. Jól példázza a gondolati háttér hangsúlyosabb szerepét a korai Anyám fekete rózsa és a későbbi párvers, az Anyám szavai, ugyanazon motívum lélektanilag és gondolatilag elmélyültebb változata. Csoóri Sándor legfontosabb vezérmotívumai: szerelem–összetartozás, halál–elmúlás, művész–sors, a nemzet sorsa, a maga nemzedéke. Bármiről ír, a megromlottság, a megcsalatottság, az eltékozoltság élménye mindig jelen van. Csoóri Sándor meghatározó szemléletmódja az elégikusság, mely nem föltétlenül a hangban, hanem az eszmények és a valóság konfliktusának megjelenítésében nyilvánul meg. Tudósítás a toronyból c. irodalmi szociográfiája (1963) Illyés módszerét követve személyesség és tárgyiasság, költőiség és adatszerűség, elbeszélés és általánosítás ötvözete. A Kubai napló (1965) a nem hagyományos útirajz és a napló keveréke. A szociográfiai vonal folytatódik nagy vihart kavart Iszapeső (1965) c. kisregényében is. Az Utazás félálomban (1974) címadó írása egyszerre esszé és novella. A Nomád napló c. gyűjteményes prózakötetének a Tenger és diólevél c. ciklusában önmagáról, pályafutásáról, gyermekkori emlékeiről,ősi és modern összefonódásáról, a bartóki modellről vall. A félig bevallott élet (1982) egyik fontos darabja a Mo. 2. világháborús szerepéről írt esszé, A magyar apokalipszis. Csoóri Sándor Kósa Ferenccel és Sára Sándorral játék- és dokumentumfilmek forgatókönyvét írja vagy dramaturgként vesz részt a forgatásban. Filmforgatókönyvei: Tízezer nap (1967), Földobott kő (1969), Ítélet (1970), Nincs idő (1972), Hószakadás (1974), 80 huszár (1978), Pergőtűz (1982), Tüske a köröm alatt (1987). Gyermekverseket is ír: Lekvárcirkusz bohócai (1969), Lábon járó verőfény (1987).

Művek
Felröppen a madár, versek, 1954;
Ördögpille, versek, 1957 [1958];
Menekülés a magányból, versek, 1962;
A költő és a majompofa, karcolatok, 1966;
Faltól falig, karcolatok, 1969;
Párbeszéd, sötétben, versek, 1973;
A látogató emlékei, versek, 1977;
Jóslás a te idődről, vál. versek, 1979;
A tizedik este, versek, 1980;
Elmaradt lázálom, versek, 1982;
Várakozás a tavaszban, válogatott versek, 1983;
Kezemben zöld ág, versek, 1985;
Készülődés a számadásra, esszék, vallomások, 1987;
Csoóri Sándor Breviárium, összeáll. VASY Géza, 1988;
A világ emlékművei, versek, 1989;
Virágvasárnap. A 60 éves költő 60 verse, 1990;
Esztergomi töredék, válogatott szerk. NAGYFALUSI Tibor, Esztergom, 1990;
Nappali hold, publicisztikai írások, 1991;
Tenger és diólevél, Esszék, naplók, beszélgetések 1961–1994, 1–2, 1994;
Hattyúkkal, ágyútűzben, versek, 1995;
Ha volna életem, versek, 1996,
Szálla alá poklokra, esszék, Miskolc, 1997;
Csoóri Sándor válogatott versei, 1998.