Buda Ferenc 
Debrecen, 1936. november 3.
költő, műfordító
Buda Ferenc Állok hát
Buda Ferenc Elégia
Buda Ferenc Holt számból búzaszál
Buda Ferenc Mécsesszemű remény
Buda Ferenc Falak könyve
Buda Ferenc Fölöttem hold is csillag is
Buda Ferenc Ítélet
Buda Ferenc Ne rejtőzz el
Buda Ferenc Vascsillag
Buda Ferenc Kőből rakott mese
Buda Ferenc Szürkeszemű
Buda Ferenc Lennék kisgyermek
Buda Ferenc Arcunk
Buda Ferenc Messzehordó
Buda Ferenc Lennék kisgyermek – 2000

BUDA Ferenc (Debrecen, 1936. november 3.): költő, műfordító. 1955 óta jelennek meg versei. Egyetemi tanulmányait 1956 utáni letartóztatása hagyatta félbe vele. 1957-58-ban három verse miatt bebörtönzik. 1958-63 közt segédmunkás, tanulmányait csak 1963-tól folytathatja. Költői világát a szociális érzékenység, a nemzethez, az anyanyelvhez való hűség és a morális rendíthetetlenség jellemzi. Számára a közösség fogalma egyenértékű a szegény fogalmával, szűkebb értelemben a falusi-tanyasi szegény emberek, tágabban minden kétkezi munkás világával. Személyes sorsa köti ehhez a világhoz, s vallja, hogy eme közösség világába alámerülve születhet csak érvényes versbeszéd. Hasonló csöndes konoksággal vállalt hűség jellemzi a népköltészet, a népi kultúra hagyománya iránt, melyben költői eszköztárát is megújíthatónak véli. Feszes ütemű, súlyos dikciójú, erőteljesen retorizált számvető nagy versei - Roham, Ébresszen aranysíp, Tanya-hazám, Árvaföld, Himnusz haza - a tájhoz és a sorshoz való kötődését úgy fogalmazzák meg, hogy a huszadik század embertelen világáról is megszólító erővel vallanak. Világ virágom című önéletrajzi könyve a valóságábrázolás korszerű megújítója. A magyarsággal nyelvben, eredetben, lélekben rokon kis nyelvi közösségek (török, kazah, mordvin, lapp) népköltészetének jelentős fordítója. 1963-70 között Pusztavacson, Kecskeméten és Kerekegyházán tanít, 1970-86 közt a Bács-Kiskun Megyei Levéltár munkatársa. Az Írószövetség Duna-Tisza-közi csoportjának titkára volt. 1986-tól a kecskeméti Forrás folyóirat főmunkatársa. ( hetek )

Művek
Füvek példája, 1963;
Ébresszen aranysíp, 1970;
Varázsének, török, mordvin, lapp, finn, mari népköltészet, Kecskemét, 1973; 
Kócmadzag, 1979;
Holt számból búzaszál, 1982;
Csönd, ének, csönd... Buda Ferenc ötven esztendős, 1986; 
A szürke héja, kirgiz népmesék, 1988; 
A láthatatlan tolvaj, kazah népmesék, 1988.
Évgyűrűk bilincsei, prózai írások, interjúk, 1988; 
Szép szerelmes szavak, 500 év magyar költészetéből, 1988; 
Évgyűrűk bilincsei, prózai írások, 1988;
Jeles napjaink, 1991; 
Csöndország, v., 1991;
Hatalmam: nyugalom, 1992;
Ének a Don hőseiért, 1992.
Kimondott szó – kilőtt nyíl, Török népek szólásai és közmondásai, 1998.
Árvaföld, 2000.
Árapály, 2005.
Túl a falon - Az én ötvenhatom, 2006.
Mi híja még, 2006.
Rendkeresés: jegyzetlapjaimból, 2009.