Csiki László
Sepsiszentgyörgy, 1944. október 5 - Budapest, 2008. október 2.
költő, próza-, dráma- és esszéíró, műfordító
Csiki László Tükörfal
Csiki László Menekültek avagy a tagadó forma
Csiki László Tükörfal (billentyű Presser Gábor)
Csiki László A vers gyerekkora
Csiki László Szavak
Csiki László Más világok (Balassi Bálint Esztergomnál)
Csiki László Jelképek  - Levél az erdőn túlra

CSIKI László (Sepsiszentgyörgy, 1944. október 5. – Budapest, 2008. október 2.) költő, író, műfordító. A középiskolát szülővárosában végezte, román-magyar szakos tanári oklevelet Kolozsvárott szerzett. 1968-tól a Megyei Tükört szerkesztette. 1971-től a Kriterion Könyvkiadó lektora volt Bukarestben, majd Kolozsvárt a Forrás-sorozat kiadói szerkesztője, 1980 júniusától az Utunk prózarovatát vezette. Első verse az Utunkban jelent meg 1965-ben. Versekkel, novellákkal, könyvismertetésekkel, publicisztikai írásokkal rendszeresen jelentkezett a hazai sajtóban, esszéi, kritikái is jelentősek. A második Forrás-nemzedékhez tartozott: Esőt kaszáló című verseskötete Szőcs István bevezetőjével 1968-ban jelent meg. Szabad verseit, akárcsak elsősorban a Megyei Tükörbe írt publicisztikáját, szépprózáját – Kezdetben vala az ige című kisregényét az Utunk közölte folytatásokban 1970-ben – egyfajta "szegényemberes-urbánus" szemléletmód és erős társadalmi felelősségtudat: az egyén és társadalom viszonyának előítéletektől mentes szemlélete, a mindent újraértelmező, újra mérlegre tevő fiatalos merészség jellemezte. Második verseskötete, a Kellékek (1972), költői fegyvertára gazdagodásáról, tömörítő készségének fejlődéséről, a publicisztikai hangvétel levetkőzéséről tanúskodott. A formai megoldásaiban néhol még bizonytalannak tűnő Cirkusz, avagy: búcsú az ifjúságtól (Kolozsvár, 1971) című elbeszéléskötetében is nemzedékének problémáit fogalmazta újra. A groteszktől az abszurdig terjedő könyörtelen éleslátással mutatta be helyüket a világban nyugtalanul kereső, férfisorba ért fiatal kortársait, akik közül sokan le akarnak ugyan számolni az előző nemzedékek hibáival-bűneivel, de „a cselekvés egyszerűsége” helyett a nonkonformista pótcselekvések vakvágányára siklanak. Versei, novellái jelentek meg még a Kapuállító című antológiában (Sepsiszentgyörgy 1969), 1969-től az Utunk-évkönyvekben, az Évek énekei című Utunk-antológiában (Kolozsvár, 1971). Ártatlanok (1981) c. drámáját sem Romániában, sem Magyarországon nem engedték bemutatni az 1980-as években. 1982-ben települt át Magyarországra, 1984-től a Magvető Kiadó szerkesztőjeként, 1989-től 1991-ig a Magyar Napló versrovat vezetőjeként működött, majd szabad foglalkozású író és a Budapest Filmstúdió dramaturgja. 2008. október 2-ról 3-ra virradó éjjel érte a halál, a budapesti Új köztemetőben helyezték örök nyugalomra 2008. október 21-én, búcsúbeszédet Kőrössi P. József mondott felette. ( Erdély )

Vers 
Esőt kaszáló (1968)
Kellékek (1972)
Szombat. A búvár hazamegy. Verskönyv haladóknak (1977)
Kísérlethajók. Válogatott és új versek. (1985)
Elhallgatások (1989)