Ady Endre
Érmindszent, 1877. november 22. – Budapest, 1919. január 27.
költő, újságíró
Ady Endre A Hortobágy poétája
Ady Endre A könnyek asszonya
Ady Endre A legjobb ember
Ady Endre A magyar ugaron 
Ady Endre A nincsen himnusza
Ady Endre Ad az Isten
Ady Endre A Sion-hegy alatt (Hangraforgó együttessel)
Ady Endre Az utolsó hajók
Ady Endre Az utolsó mosoly 
Ady Endre Harc a nagyúrral 
Ady Endre Harc és halál
Ady Endre Három őszi könnycsepp
Ady Endre Ki várni tud
Ady Endre Kín és dac
Ady Endre Maradhatsz és szerethetsz
Ady Endre Menekülj, menekülj innen
Ady Endre A mosti március
Ady Endre Pap vagyok én
Ady Endre Szeretném ha szeretnének
Ady Endre Új vizeken járok
Ady Endre Ülök az asztal-trónon
Ady Endre Virág-fohász virágok urához

ADY Endre (Érmindszent, ma Adyfalva, 1877. november 22. – Budapest-Terézváros, 1919. január 27.): költő, publicista. Származását, életét maga is legendákkal övezte. Az elemi iskolát Érdmindszenten járta ki. 1888. őszén a nagykárolyi piarista gimnáziumba íratták be, az alsó négy osztályt itt végezte el. 1892. szeptemberében Zilahon, a Wesselényi Miklós Református Kollégium ötödik osztályában folytatta gimnáziumi tanulmányait. A család úgy döntött, hogy jogász lesz Debrecenben. 1896. őszén beiratkozott a debreceni jogakadémiára. 1899. áprilisától a 48-as érzelmű, függetlenségi párti Debrecennek már "hivatásos" munkatársa. 1899. júniusában, Debrecenben jelent meg első verseskötete Versek címmel. 1900. január elején a nagyváradi Szabadságnak, a Bihar megyei Szabadelvű Pártnak lett belső munkatársa. 1903. szeptemberében megjelent második verseskötete, a Még egyszer. 1904. februárjában megérkezett Párizsba (a "szép ámulások szent városába"). 1906 februárjában megjelent harmadik verseskötete, az Új versek. Külföldről küldözgette haza cikkeit, verseit a Budapesti Naplónak. 1907. decemberében jelent meg új kötete, a Vér és arany. 1908 január1-én megindult Nyugat enyhítette, melynek haláláig főmunkatársa volt. A Nyugat magára vállalta Ady védelmét és az ellentámadást is. Ennek élére Ignotus állt. Ady 1908. áprilisában részt vett Nagyváradon a Holnap elnevezésű irodalmi társaság megalakulásában. 1909-ben megjelent a következő kötete. 1914-ig évente jelentek meg verseskötetei. Ady 1904 áprilisában meglátogatta Boncza Bertát a csucsai birtokán. Egészsége rohamosan romlott, a háború lelkileg összezúzta. 1917 őszén Hatvany Lajos vállalkozott egy új verseskötet kiadására. Utolsó verse: Üdvözlet a győzőnek. 1917. őszén felköltöztek pesti Veres Pálné utcai lakásukba. 1918. november 16-án a Nemzeti Tanács küldöttsége a forradalom költőjeként betegágyánál köszöntötte. Utolsó nyilvános szereplése december 1-jén a Vörösmarty Akadémia alakuló ülésén volt; elnökké választották, de beszédét Hatvany Lajosnak kellett fölolvasnia. 1919. január 12-én súlyos állapotban szállították a Liget szanatóriumba. 1919. január 27-én egy szanatóriumban halt meg. Január 29-én a Nemzeti Múzeum előcsarnokában ravatalozták föl, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Jászi Oszkár búcsúztatta. ( nyugat; holnap )  

Művei
Versek, Debrecen, 1899. 
Még egyszer, Nagyvárad, 1903. 
Új versek, 1906. 
Vér és arany, 1907. 
Az Illés szekerén, 1908. 
Szeretném, ha szeretnének, 1909. 
A Minden-Titkok versei, 1910. 
A menekülő Élet, 1912. 
Margita élni akar, verses regény, 1912
A Magunk szerelme, 1913. 
Ki látott engem?, 1914. 
A halottak élén, 1918. 
Az utolsó hajók, 1923