Debreceni Szappanos János 
meghalt 1614 körül
levéltáros, politikai költő
Debreceni Szappanos János Cantio Optima
Debreceni Szappanos János Militaris congratulatio

DEBRECENI S. János (?, ?–?, 1614. ?): versszerző. Alacsonyabb társadalmi osztályból származhatott. Az 1580-as években Wittenbergben tanult, majd a váradi káptalan levéltárosa. Bocskay lelkes híve. Politikai ihletésű verseiben főként a hajdúk szemléletét kívánta befolyásolni és érdekeiket képviselni. Később a Báthory Gábor ellen 1610-ben szervezett, Kendi István vezette összeesküvésről írt tendenciózus éneket Conspiratio Kendiana címmel, a fejedelem érdekeit képviselve. Christianus suspirans címmel jelent meg (Debrecen, 1615) németből fordított fohászkodásgyűjteménye.

Kiadások
Régi magyar költők tára 17, 1, 1959.