Balogh Zsigmond
XVII. század
költő Zrínyi Miklós seregéből
Balogh Zsigmond  Cantio Pulchra
BALOGH Zsigmond (17. sz.): katona, versíró. 1664-ben Zrínyi Miklós katonája. Montecuccoli nyári táborozása, csapatainak fosztogatása miatt kénytelen volt otthagyni Csáktornyát. Búcsúzó-bujdosó énekének versfői őrizték meg nevét. Verse népszerűvé vált; a kuruc bujdosó énekek több versszakát átvették, néhány strófája folklorizálódott.

Kiadások
Régi magyar költők tára MKT 17, 10, 1981.