CXXXIV. ZSOLTÁR 
Intése az papoknak, hogy tisztekben híven eljárjanak.
Dinnyés József dalai
Úrnak szolgái, mindnyájan
Áldjátok az Urat vígan,
Kik az ő házában éjjel
Vigyázván vattok hívséggel.

Fölemelvén kezeteket
Dicsérjétek Istenteket,
Szívből néki hálát adván,
Őt áldjátok minduntalan.

Megáldjon téged az Isten
Az Sionról kegyelmessen,
Ki teremtette az eget,
Az földet és mindeneket.