CXXX. ZSOLTÁR 
Könyörgés az bűnnek megbocsánatjáért.
Dinnyés József dalai
Tehozzád teljes szívből
Kiáltok szüntelen
Ez siralmas mélységből,
Hallgass meg, Úr Isten,
Nyisd meg te füleidet,
Midőn téged hívlak,
Tekintsd meg én igyemet,
Mert régen óhajtlak.

Ha, Uram, bűnünk szerint
Minket büntetnél meg,
Uram, ez világ szerint
Ki állhatna úgy meg?
De az te irgalmad nagy
Az téged félőken,
És te engedelmes vagy,
Hogy dicsérjen minden.

Énnékem reménségem
Vagyon csak Istenben,
És bízik az én szívem
Ő szent igéjében:
Én lelkem erős hittel
Az Urat óhajtja,
Mint az verrasztó éjjel
Az virradtát várja.

Izráel, az Istenben
Vesd reménségedet,
Mert szent irgalma bőven
Nagy messze kiterjedt,
Ő segítő mindenben:
Hívein könyöről,
Az Izráelt kegyessen
Kimenti bűniből.