CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Res. 20.
Dinnyés József dalai
Vedd eszedben én nagy ínségemet,
És én nyavalyáimból szabadíts meg,
Mert nem felejtem el törvényedet,
Fogadd föl ügyemet, és védelmezz meg,
Megtekintvén szent ígéretedet,
Az halál ellen tartsd meg életemet.

Az gonoszoktul (minden meghiggye)
Segédség és idvösség távol vagyon,
Mert ők nem néznek szent szerzésidre.
Szent irgalmasságod nagy mindenkoron,
Uram, tarts meg engemet, hogy éljek
Igazsága szerint ítéletednek.

Bizonságidat én nem hagyom el,
Noha énreám nagy sok népek törnek,
Kik gyűlölnek, és kergetnek széllel,
Óh, melly sérelmes ez az én szívemnek,
Hogy ellenségi az igazságnak
Az te igéddel semmit nem gondolnak.

Parancsolatidat én szeretem,
És soha el nem távozom azoktúl.
Kegyességedből tartsd meg életem.
Te igaz beszéded mindent fellyölmúl,
Szent ítéleti igazságodnak
Mostan és mindörökké megmaradnak.