CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Ain. 16.
Dinnyés József dalai
Pörpatvar nincsen nékem kedvemben,
Igaz ítéletet tészek mindennek,
Ne adj azért azoknak kezekben,
Azkik engemet szüntelen kergetnek,
Szolgádat minden jóra vezérljed,
És az kevélyek ellen védelmezzed.

Az én szemeim elfogyatkoztak,
Úgy nézik és várják segedelmedet,
Igédnek igazságát ohajtják,
Ne késsél, Uram, segéts meg engemet,
Szegény szolgáddal tégy kegyelmessen,
Taníts igédre, oktass törvényedben.

Szolgád vagyok, adj értelmet nékem,
Hogy érthessem az te bizonságidat
És jó értelmében gyönyörködjem,
Ideje, Uram, hogy láttasd dolgodat,
Mert nincs már helye az igazságnak,
Az te törvényid mind hátra hagyatnak.

Azért az te parancsolatidat
Az tiszta arannál inkább szeretem,
Mindennél följebb tartom azokat,
Életemet azok szerint rendelem,
Mert igaznak tartom mindenképpen,
Az hamis ösvént gyűlölöm erőssen.