CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Szamech. 15.
Dinnyés József dalai
Ösztönössen gyűlölöm azokat,
Azkik mindenkor csak gonoszt gondolnak,
De szeretem parancsolatidat,
És csak tégedet tartlak ótalmomnak,
Ígéretedben van reménségem,
Az te szent igéd megvigasztal engem.

Gonosztévők, menjetek el tőlem,
Mert én azt mind meg akarom tartani,
Azmit az Isten parancsol nékem,
Igéd szerint siess engem táplálni,
Hogy élhessek, segéts meg, Úr Isten,
Ne szégyenüljek meg reménségemben.

Légy gyámolom, adj jó egészséget,
Úgy leszen énnékem kedves törvényed,
Abban keresem én örömömet,
Az ollyakat te mind ez földhöz vered,
Kik elhajlanak igazságodtúl,
És minden dolgokban járnak álnokúl.

Gonoszokat te elvetsz ez földről,
Mint az salakot vagy ércnek szemetét,
Bizonságidat szeretem szívből,
Szívem félelmében előtted reszket,
Testem elepedt nagy rettegésben,
Az te kemény ítéletedre nézvén.