CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Nun. 14.
Dinnyés József dalai
Óránkint fáklyám nékem szent igéd,
Melly világot tart nékem utaimban,
Hogy egyenessen járjam ösvényed,
Azmellyen én járhatok bátorságban,
Megesküszöm néked és megállom,
Hogy igazságodnak jussát megtartom.

Fölötte igen megnyomorodtam,
Enyhíts meg, és végy föl engem ismétlen,
Azmint nékem megígérted, Uram,
Az áldozat, kit szájam néked teszen,
Kérlek, legyen kedves tenálad,
És ítéletedet tudtomra adjad.

Halálos veszélben forog lelkem,
Úgyhogy markomban hordozom éltemet,
Szent törvényedet mégsem felejtem,
Az hitlenek, kik gyalázzák nevedet,
Tőrt vetnek nékem mindenütt széllel,
Szent szerzésedtől mégsem távozom el.

Bizonságidat örökül bírom,
És azokat tartom drága kincsemnek,
Azokban lesz minden vigasságom.
Szívemet hajtom az te törvényednek
Megtartására minden időben,
És azokat megőrzöm mindvégiglen.