CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Zain. 7.
Dinnyés József dalai
Gondold meg azt és jusson eszedbe,
Azmit szolgádnak egyszer megígértél,
Jó reménséget adván szivembe.
Minden ínségben vagyok bátor szívvel,
Mert az te szent beszéded engemet
Megújét, és elvészi sérelmemet.

Az kevély népek csúfolnak engem
És nevetnek, de nem gondolok vélek,
Hogy törvényedet azért megvetném,
De az te itéletidre tekintek,
Mellyeknek tisztaságát jól tudom,
És magamat azokkal vigasztalom.

És miként az istentelen népek,
Kik elszakadtak az te törvényedtől,
Gondolatimnak nagy bút szereznek,
Azonképpen én az te szerzésidről
Éneklettem én nagy örömömben,
Az én búdosásimnak minden helyén.

Sem éjjel, sem nappal meg nem szűnöm
Az te nevedről gyakran emlékezni.
Az te parancsolatod keresöm,
Főképpen erre szoktam vágyakozni,
Minden előtt magamban elszántam,
Hogy az te törvényedet én megtartsam.