CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
He. 5.
Dinnyés József dalai
Én Istenem, taníts utaidra,
Hogy szent törvényedre gondot viseljek,
És azokat megtartsam mindenha.
Adj értelmet, igazgass, Uram, kérlek,
Hogy törvényedet őrizzem híven,
És megtartsam mindenkor én szívemben.

Igazgass, vezérlj, hogy ne vétkezzem,
Mutasd meg parancsolatid ösvényét,
Mert azokban igen gyönyörködem.
Te rendölésedre hajtsad szívemet,
Nagy figyelmetes együgyőségben,
És engem ne hagyj esnem fösvénségben.

Fordítsad el az én szemeimet,
Hogy hiában valókat ne nézzenek,
Az te utadban éltess engemet.
Szolgáddal láttasd szent ígéretednek
Bétöltésit, azki téged tisztel
És mindenkor fél alázatos szívvel.

Végy el rólam minden gyalázatot,
Azkitől én igen félek, rettegek,
Jók az te ösvényid, és azokot
Én megtanulni igen örvendezek,
Törvényedben gyönyörködik szívem,
Igazságodban éltess, Uram, engem.