CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Gimel. 3.
Dinnyés József dalai
Cselekedd ezt szolgáddal kegyessen,
Hogy én élhessek tovább ez világban,
És szent igédet megtartsam híven,
Én szemeimet nyisd meg világossan,
Hogy az te törvényed megtekintsem,
És annak csudáit eszembe vegyem.

Míglen én ez földön járok-kelök,
Ne röjtsd el tőlem parancsolatidat,
Mert kívánság miatt elepedök,
Igen ohajtom szent igazságodat,
Az te itéletedhez szivemben
Nagy kívánságom volt minden időben.

Uram, az kevélyeket megrontod,
Átkoztak és nagy büntetésre méltók,
Azkik megvetik parancsolatod.
Forduljon el rólam ő gyalázatjok,
Kik csak azért gyaláznak, szolgádat,
Hogy megőrzöm az te bizonságidat.

Az fejedelmek énreám törnek,
Midőn öszvegyűlnek, de az te szolgád
Szentségét nézi ítéletednek,
Azmelly én szívemnek nagy örömet ád,
Bizonságid nékem vigaságim
És minden dolgomban tanácsadóim.