CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Beth. 2.
Dinnyés József dalai
Beszéld meg, mit tegyenek az ifjak,
Hogy ők élhessenek fegyhetetlenűl?
Szent igéd szerint utokat szabják,
Én téged kerestelek szüntelenűl,
Kérlek, Úr Isten, teljes szívemből
Ne hagyj eltévelednem törvényedtől.

Az te igédet röjtem szívemben,
Hogy semmi bűnnel ne bántsalak téged,
De megmaradjak te ösvényedben,
Minden dolgomban megtartom törvényed,
Áldott Isten, taníts meg engemet,
Hogy igazán értsem rendelésedet.

Ítéletedet én ajakimmal
És az te szádnak ő kegyes beszédét
Előszámlálom háláadással,
Kötéseddel vigasztalom szívemet,
Bizonságidon örvendez lelkem,
Kik gazdagságnál kedvesbek énnékem.

Szüntelen gyönyörőségem nékem
Vagyon csak az te parancsolatidban,
Te utaidat gyakran emléjtem,
Hogy meg ne essem valaha azokban,
Szent igazságodban minden kedvem,
És az te igédet el nem felejtem.