CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Alef. 1.
Dinnyés József dalai
Az olly emberek nyilván bódogok,
Azkik igazsággal járnak éltekben,
Isten törvényére vagyon gondjok,
És az szerint élnek minden időben,
Azkik szent bizonságit megőrzik,
És az Istent szívök szerint keresik.

Bódogok azok is, mondom nyilván,
Azkik hamisságot nem cselekesznek,
De mindenkor az Úr utaiban
Járnak, és szent ártatlanságban élnek.
Meghattad, hogy az te parancsidat
Jól megőrizzük minden mondásidat.

Vajha én olly bódoggá lehetnék,
Hogy járhatnék az te szent utaidban,
És engedhetnék szent törvényednek,
Ha nézhetném parancsodat valóban,
És azt szívemben bizonnyal hinném,
Hogy soha semmi szégyenbe ne esném.

Hálát adok néked teljes szívből,
Hogy megtanítasz te ítéletedre,
Mellyek tiszták minden hiba nélköl,
Megtartom, és gondom lesz törvényedre,
De kérlek, téged, óh, én Istenem,
Hogy soha örökké ne hagyj el engem.