LXVII. ZSOLTÁR Könyörgése az izráelitáknak, az Istennek kegyelmes vélek lakozásaért.
Dinnyés József dalai
Úr Isten, áldj meg jóvoltodból,
És kegyessen fordulj hozzánk,
Ótalmazz meg minden gonosztól,
Szent színedet fordítsd reánk.
   Hogy ez földen minden
Megesmerje szépen
Az te utadat,
És az pogány népek
Téged tiszteljenek,
Megtartójokat.

És akkoron dicsérnek téged,
Dicsérnek téged az népek,
Nagy tisztességet tesznek néked,
Az pogányok is örülnek,
   Midőn mindeneket
És az pogány népet
Szent igazsággal
Bírod és ítéled
És jóra vezérled
Nagy hatalmaddal.

 Dicsérjen téged minden nemzet,
Úr Isten, téged dicsérjen,
Az föld teremtsen bév gyümölcset,
Áldjon meg minket az Isten,
   Adja szent malasztját,
Nyújtsa áldomását,
És őfölségét
Félje és rettegje
Ez föld kereksége
Mint ő Istenét.