Farkas Árpád 
A kályhák lázadása
Dinnyés József dalai
Föllázadnak egyszer a kályhák.
Eljön Celsius herceg, el!
Túlfűtött álmok ravatalánál
majd csöndes pásztortűz énekel.

S kihull az üreges szájból másfél-
millió egyenes szálfenyő,
hatalmas zölddel lobban az égig,
és másfajta álmok is buknak elő.

Néhány hántott gerenda, ékfa
pattan ki s nyerít egy hintaló!
Kálcium csattog a sercegő csontban,
és fölsír a szappannakvaló.

Kiürülnek a vad tüzek lassan.
hamvuk az égre pereg.
Túlfűtött álmok ravatalánál
kezdhetünk új éneket.