Cs Szabó László 
Erdőszélen
Dinnyés József dalai
Erdőszélen szép a nyárfa,
pelyhedzett a domb alatt,
kővéválva dombtetején
megismerem magamat.

Két leány közt erdőszélen
szerettek az istenek,
legénykorom delelőjét
elrabolni nem lehet.

Három ember fenn a dombon,
három ülő kőszobor
nézi lenn a rezgő nyírfát
míg a hét menny szétomol.