Balassa Bálint 
Idővel paloták
Dinnyés József dalai
1. Idővel paloták, házak, erős várak, 
városok elromolnak,
Nagy erő, vasztagság, sok kincs, nagy gazdagság 
idővel mind elmúlnak,
Tavaszi szép rózsák, liliom, violák 
idővel mind elhullnak,

2. Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág 
idővel mind elvesznek,
Nagy kövek hamuvá s hamau kősziklává 
nagy idővel lehetnek,
Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség 
idővel porrá lesznek,

3. Még az föld is elagg, hegyek fogyatkoznak,
idővel tenger apad,
Az ég is béborul, fényes nap setétül, 
mindennek vége szakad, 
Márvánkőben metszett írás kopik, veszhet,
egy heliben más támad,

4. Meglágyul keménség, megszűnik irigység,
jóra fordul gyűlölség,
Istentül mindenben adatott idővel 
változás s bizonyos vég,
Csak én szerelmemnek, mint Pokol tüzének
nincs vége, mert égten ég.

5. Véghetetlen voltát, semmi változását
szerelmemnek hogy látnám,
Kiben Juliátul, mint Lázár ujjátul, 
könnyebbségemet várnám, 
Ezeket úgy írám, és az többi után
Juliának ajánlám.