Balassa Bálint 
Egy katonaének
Dinnyés József dalai
Vitézek, mi lehet ez széles föld felett
     szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól,
     kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot
     ád, ki kedves mindennél.

Ellenség hírére vitézeknek szíve
     gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kívül is, csak jó kedvébűl is
     vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik,
     homlokán vér lecsordul.

Véres zászlók alatt lobogós kopiát
     vitézek ott viselik,
Roppant sereg előtt távol az sík mezőt
     széllyel nyargalják, nézik;
Az párduckápákkal, fényes sisakokkal,
     forgókkal szép mindenik.

Jó szerecsen lovak alattok ugrálnak,
     hogyha trombita riadt,
Köztök ki strázsát áll, ki lováról leszáll,
     nyugszik reggel, hol virradt,
Midőn éjten-éjjel csataviseléssel
     mindenik lankandt s fáradt.

Az jó hírért, névért s az szép tisztességért
     ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát
     mindeneknek ők adnak,
Midőn, mint jó rárók, mezőn széllyel járók,
     vagdalkoznak, futtatnak.

Ellenséget látván örömmel kiáltván
     ők kopiákot törnek,
S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon,
     szólítatlan megtérnek,
Sok vérben fertezvén arcul reá térvén
     űzőt sokszor megvernek.

Az nagy széles mező, az szép liget, erdő
     sétáló palotájok,
Az utaknak lese, kemény harcok helye
     tanuló oskolájok,
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség
     s fáradtság múlatságok.

Az éles szablyákban örvendeznek méltán,
     mert ők fejeket szednek,
Viadalhelyeken véresen, sebesen,
     halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója
     vitézül holt testeknek.

Óh, végbelieknek, ifjú vitézeknek
     dicséretes serege!
Kiknek ez világon szerteszerént vagyon
     mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel
     áldjon Isten mezőkbe!