Balassa Bálint 
Ó, nagy kerek kék ég
Dinnyés József dalai
 
1. Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, 
          csillagok palotája,
Szép zölddel béborult, virágokkal újult 
          jó illatú föld tája,
Csudákat nevelő, gállyákat viselő 
          nagy tenger morotvája!

2. Mi haszon énnekem hegyeken-völgyeken
          bujdosva nyavalyognom,
Szörnyű havasokon fene párduc módon 
          kietlenben bolyognom,
Tövis közt bokorban, sok esőben, hóban 
          holtig csak nyomorognom?

3. Medvéknek barlangit, vadak lakóhelyit 
          mi haszon, hogy bejárom? 
Emberek nem lakta földön ily régolta
           mi jutalmamat várom?
Ha mindenütt éget szerelem engemet, 
          mind búm, kínom csak károm.

4. Sokszor vadászással, szép madarászással 
           én mind csak azon voltam,
Hogy nagy szerelmemet, ki forral engemet, 
           szívemben mint megoltsam,
De semmit nem nyertem vele, sőt vesztettem, 
           mert inkább égtem, gyúltam.

5. Mert valahol járok s valamit csinálok,
          elmémbe mind ott forog
Júlia szép képe, gyönyörű beszéde, 
          lelkem érte forr, buzog, 
Valahova nézek, úgy tetszik szememnek,
          hogy mind előttem mozog. 

6. Noha felmetszette szívem közepette 
          Cupido neki képét
Gyémánt szép bötűkkel maga két kezével, 
          de mégis szép személyét
Nézni elűz engem, noha nyilván érzem, 
          hogy csak vallom gyötrelmét.

7. Más kegyes is engem szeret, de én őt nem,
          noha követ nagy híven,
Azért, mert az Isten, csodául nagy bölcsen, 
          csak Juliára éppen
Minden nagy szépséget e földön úgy szerzett,
          hogy senki szebb ne légyen.

8. Ó, énreám dühüdt, elvesztemre esküdt 
          igen hamis szerelem!
Miért nem holdultatsz meg annak, kit jártatsz
          utánam szerelmessen?
S mire kedvem ellen gyútasz ahhoz engem,
          aki megnyerhetetlen?

9. De te törvényidnek, noha csak vesztenek, 
          kételen kell engednem,
Zsámolyul vetettél, rabjává ejtettél 
          mert Juliának engem,
Kínját, hiszem csoda, hogy mintha jó volna,
          oly örömest viselem.

10. Mint az leppentőcske gyertyalang közibe 
          magát akartva üti,
Nem gondolván vele, hogy gyertyalang heve 
          meg is égeti, süti,
Szívem is ekképpen Julia szenében 
          magát örömmel fűti.

11. Hatalmas szemei, haragos beszédi 
          engem noha vesztenek,
De minden szépségnél, minden szerelemnél 
          mégis inkább tetszenek,
Rajta esik, hal, vész lelkem, s csak az nehéz, 
          hogy tart számkivetettnek.

12. De ám akar medgyen velem bar szerelem,
          szabad legyen már vele,
Csak hogy ezt engedje kínom érdemébe,
          hogy amint felmetszette
Juliát szívemben, szinte úgy versemben
          is tessék meg szép képe.

 13. Hideg levén kívől, égvén penig belől 
          Julia szerelmétül,
Jó hamar lovakért járván Erdély földét 
          nem nagy fáradság nélkül,
Ezt öszverendelém, többé nem említvén 
          Juliát immár versül.