Balassa Bálint 
Egy könyörgés
Dinnyés József dalai
Nincsmár hova lennem, 
kegyelmes Istenem,
Mert körülvett engem 
szörnyű veszedelem,
Segedelmem, légy mellettem, 
ne hagyj megszégyenednem!

Vagy ha azt akarod, 
hogy tűrjem ostorod,
Csak rút szégyentűl ódd 
fejemet, ha bántod,
Halálomat inkább elhozd, 
hogynem rútítsd orcámot.

Áldj meg vitézséggel 
s az jó hírrel, névvel,
Hogy szép tisztességgel 
mindent végezzek el,
Öltöztess fel fegyvereddel, 
jó ésszel, bátor szívvel.

Ne gyalázzon engem 
kevély ellenségem,
Te légy, Uram, velem, 
jóltevő Istenem,
Nagy szégyenem ne viseljem 
tovább s na hagyj elesnem.

Kiért dicsérhessen 
lelkem mindenképen,
Hogy mindenek ellen 
megtartottál épen,
Áldott Isten, hála legyen 
neked örökké, Ámen.