kérem válasszon az előadások közül,
írja meg igényeit, döntéseit,
egyeztessünk telefonon, vagy  dátumokat 
a további részleteket a  kattintásával ismerheted meg!

+36-1-342-4872
30-851-6789
Az alábbiakban koncertjeim  címei, témái tervezhető tiszteletdíj
Szellemi önvédelem (Saját szövegű koncert)
 60 000.- HUF
Demokráciánkról (Saját szövegű koncert)
60 000.- HUF
Érzelmes énekek (Saját szövegű koncert)
60 000.- HUF
Hazáról és otthonról (Saját szövegű koncert)
60 000.- HUF
Hitvalló dalok (Saját szövegű koncert)  60 000.- HUF
Szellemi környezetvédelem (saját szövegű koncert)  60 000.- HUF
   
Szabadiskola: vers - zene - történelem 
a TÍZ meghirdetett előadás
Minden előadás másfél-két órás, 
alkalmanként 12-15 énekelt vers hangzik el. 
Tehát 15-20 óra alatt 120-150 magyar verset 
és a versek szerzőit ismerheted meg,
a hozzátartozó történelemmel együtt.
  tiszteletdíj
megegyezés szerint
vagy
előadásonként
25 000.-HUF
és az
utiköltség
első előadás
Ki vagyok? Mit akarok? Hogyan mondjam el? 
Saját szövegű dalaim. Az önmeghatározás kísérletei.
második előadás
Kik vesznek körül? Kortársak. 
A velünk egy időben élő költők énekelt versei
harmadik előadás
Hol vannak a többiek? Határon túl. 
A környező országokban és a diaszpórában alkotó költők énekelt versei.
negyedik előadás
Kiket követünk? Mit csinált, mit olvasott dédapánk, nagyapánk? 
A XX. század első felének irodalma a Kárpát-medencében.
ötödik előadás
Balladás anyanyelv. 
A hagyomány öröksége, az örökség hagyománya.
hatodik előadás
Mohács után. (XVI. század)
Isten büntetése, vagy az Árpád-ház után nincs közmegegyezés?
hetedik előadás
Zsoltáros anyanyelv. 
Egyedüli segítség a szépen szóló nyelv.
nyolcadik előadás
Megholdulni, túlélni! (XVII. század)
Bocskai Istvántól II. Rákóczi Ferencig írt verses, énekelt történelem
kilencedik előadás
Megújhodás vagy felvilágosodás? (XVIII. sázad)
Nagymajtény után csak a művelődés eszközei az egyetlen fegyver a gyarmatosított hazában.
tizedik előadás
Reform - újraformált világot? (XIX. század)
Máig tartó változásokat sürgető ötletek, tervek, harcok évszázada.
A Szabadiskola lehet nyolc talákozó is (100 perc egy-egy előadás)
1. Ki vagyok? Mit akarok? Hogyan mondjam el?
2. Kik vesznek körül? Kortársak. 
3. Hol vannak a többiek? Határon túl!
4. Mit olvasott dédapánk, nagyapánk? 
5. Mohács után. 
6. Megholdulni, túlélni!
7. Megújhodás vagy felvilágosodás? 
8. Reform - újraformált világot?
A Szabadiskola lehet három talákozó is (120 perc egy-egy előadás)
1. Ki vagyok? Mit akarok? Hogyan mondjam el? 
2. Balladás anyanyelv. 
3. Zsoltáros anyanyelv. 
A Szabadiskola lehet öt talákozó is (60-70 perc egy-egy előadás) 
1. Mohács után. (XVI.) 
2. Megholdulni, túlélni! (XVII.) 
3. Megújhodás vagy felvilágosodás? (XVIII.) 
4. Reform - újraformált világot? (XIX.) 
    Kik vesznek körül (XX. század) 
A Szabadiskola lehet három talákozó is (120 perc egy-egy előadás) 
1. Mohács után.
    Megholdulni, túlélni! (XVI- XVII.) 
2. Megújhodás vagy felvilágosodás? 
    Reform - újraformált világot? (XVIII -XIX.) 
3. Kik vesznek körül? (XX. század)