Vajda János 
Pest, 1827. május 7. – Erzsébetváros, 1897. január 17.
költő
Vajda János De profundis
Vajda János Se földem, se házam

VAJDA János (Pest, 1827. május 7. – Budapest, 1897. január 17.): költő, író, publicista. költő, hirlapíró, a Kisfaludy-társaság rendes tagja. Gyermekkorát Vaálon tölti, ahol apja uradalmi főerdész, anyja cselédlány. Költői és emberi pályájának alakulását a reformkor nagy alakjai – Kölcsey, Vörösmarty -, majd Petőfi határozza meg. Tudatosan másolja Petőfi életútját. Tagja a Fiatal Magyarország csoportosulásnak, a Márciusi Ifjak egyike, nemzetőr, majd bujdosás és kényszerkatonaság Itáliában. A leszerelés után hivatalnok és meg nem értett költő. Az ’50-es évektől kezdve sorsa az ún. kiátkozott költők kelet-európai típusával egyezik (a lengyel Norwid, a román Eminescu), akik az átmeneti időszakban – melyet a polgárosodás és a régi eszmékhez való hűség egyszerre jellemez – nem találják helyüket. Az ’50-es évektől a magyar kultúrában a népnemzeti iskola esztétikai törekvései és uralma jellemző, s az ettől való eltérés nem csupán művészi-esztétikai, hanem egzisztenciális következményeket is maga után vont. Az ettől a platformtól eltérő költők légüres térbe kerültek, s ennek ellenhatásaként tudatosan irritálták környezetüket, a magánéletbe menekültek, de ott is csak a semmit, a hiányt tapasztalták. Vajda az átmenet költője a magyar lírában. Eszmei értelemben a Petőfi-féle polgári radikalizmus következetes hirdetője, a személyesség szintjén a schopenhaueri életfájdalom megfogalmazója. Átéli a XIX. század második fele centrumnélküliségének következményeit, és többnyire jelentős művészi szinten tolmácsolja is azt. Stilisztikai-poétikai szinten a Petőfi-féle népdal egyszerűségétől jut el a szimbolisztikus-allegorikus ábrázolásig (“Híd Petőfi és Ady között”).

Művek
Béla királyfi, elbeszélő költemény, 1855;
Költemények, 1856, 1858;
Ildikó, d., 1857;
A vadászat mestere, 1859;
Vészhangok, versek, 1860;
Hölgyek titkára, levelező könyv, 1861;
Magyar bors, anekdotagyűjtemény, szerk., 1861;
Egy honvéd naplójából, emlékezések, 1869;
Kisebb költemények, 1872;
Újabb költemények, 1876;
Találkozások, elbeszélő költemény, 1877;
Elbeszélések, 1881 [Homonnai Béla néven];
Összes költeményei, 1–2, 1881;
Szerelem szótára és kalauza, 1882;
Ábel és Aranka, verses mese, 1884;
Próza, vál. írások, 1887;
Vajda János Újabb munkái, 1887;
Költemények, 1895;
Vajda János Ö. M. kiad. KOZOCSA Sándor, 1940;
Vajda János Ö. M. 1 és 10, 11, krk, kiad. BARTA János, 1969–1982;
Vál. művei, vál. NÉMETH G. Béla, 1988.