Késmárki gróf Thököly Imre 
Késmárk, 1657. szeptember 25. – Izmit, 1705. szeptember 13.
kuruc hadvezér
Generális Thököly Imre voxa

Thököly haditanács a („Lincből hogy érkezék…”, 1680. okt.–1681. ápr. között): publicisztikus voksoló vers. Thökölynek és főtisztjeinek tanácskozását örökíti meg, amelyen arról kellett dönteniük, elfogadják-e Lipót császárnak Sebestyén Endre erdélyi püspök által közvetített békeajánlatát, vagy török szövetségben tovább harcolnak a német ellen. A voksolók egyöntetűen a harc mellett szavaztak. A szerző a Szigeti veszedelem 6. énekének hatására beiktatta a tömeg véleményét, a „seregek voksát” is.

Kiadások
A kuruc küzdelmek költészete, szerk. VARGA Imre, 1977.