Páll Lajos 
Korond, 1938. április 3. - Székelyudvarhely, 2012. november 9.
erdélyi festőművész, költő
Páll Lajos Cseréppé égetett
Páll Lajos Álomjáró 
Páll Lajos Búsulnék
Páll Lajos Ellenpont
Páll Lajos Hit-szarvas 
Páll Lajos Villámlik

PÁLL Lajos (Korond, 1938. április 3. - Székelyudvarhely, 2012. november 9.): költő, festő. Székely fazekas családból származott. 1955-ben Marosvásárhelyen a képzőművészeti líceumban érettségizett. 1956–58-ig a kolozsvári képzőművészeti akadémia hallgatója. Ekkor került kapcsolatba az irodalmi körökkel, barátkozott össze Kányádi Sándorral, Szilágyi Domokossal. Az 1956-os magyarországi forradalom után, 1958-ban bebörtönözték. 1962-ben szabadult, tanulmányait nem folytatta. Korondon festő és költő, a Hazanéző c. lap szerkesztője. Képeinek témája szülőföldjének tája és népe; lírájában a népköltészeti hagyomány avantgárd stilizálással ötvöződik. Versesköteteit saját képeivel illusztrálta.( Erdély )

Művek
Fényimádók, versek, Bk., 1970;
Köves földek, versek, és képek, Bk., 1980;
Száraz villámlás, versek, és képek, 1993 (Váli Miklós fotóival);
Partraszállás, versek, 1994;
Andromakhé uszályán, versek, Marosvásárhely, 1996.
Három csűrben (gyermekverskötet, 1999)