Mindszenti Ferenc
XVII. század
költő
Mindszenti Ferenc rabéneke

MINDSZENTI Ferenc (XVI-XVII. Század) ez az időszak a török hódoltság ideje, Magyarország védi Európát a hódítókkal szemben, egyben védik a keresztény kultúrát és vallást is. Így válik költői témává a vitézség. A vitézi versekben összefonódik az életöröm, a természetélmény, a vitézi élet szépsége és veszélyei, valamint a haza védelme. Ezekben a vitézi élet elemei csak azért vannak jelen, mert maga a költő is végvári katona,