Makai Emil
Makó, 1870. november 17. - Budapest, 1901. augusztus 6.
költő és újságíró
Makai Emil A bolygó

MAKAI Emil (Makó, 1870. november 17. - Budapest, 1901. augusztus 6.): költő, drámaíró, műfordító. Kezdetben vallásos verseket írt (Vallásos énekek, 1890), középkori héber költők fordításával (Zsidó költők, 1892) tűnt fel, de később fordulat következett be pályáján: újságíró lett, 1892–94-ig a Pesti Napló, 1894–97 között a Fővárosi Lapok munkatársa, 1897–1900 között A Hét helyettes szerkesztője. 1898-től a Petőfi Társaság tagja. Versei a nagyvárosi ember élményvilágát fejezik ki telített hangulatú, csiszolt, dalszerű formában (Az Andrássy-út), gyakran fanyar dezillúziót sugározva (Romantika). Költői személyiségét a reménytelennek tűnő önkeresés (Én) és önironikus szerepjátszás jellemzi: frakkos trubadúr, akit egyszerre tölt el az új témák varázsa és idegenségének, avultságának fájó tudata. Látszólagos cinizmusa gyakran szentimentális érzületet rejt. Költői nyelve a városi társas érintkezés formáit idézi (bók, vallomás, üzenet, csevegés, levél, sőt pletyka), kedveli az idegen eredetű divatszavakat. 1892-től dolgozott a színházaknak: nem egészen egy évtized alatt száznál több általa fordított vagy átdolgozott mű került színre. Drámái a századvég viszonylag jelentős színpadi művei: Robinzonok (1898) c. vígjátékában szatirikusan szembesítette a modern életformát és az antik tradíciót; a Tudós professzor Hatvani (1900) a tündérbohózat hagyományaiból táplálkozott; a 18. századi magyar felvilágosodás jellegzetes figurájában megmutatta mind a babona ellen küzdő ember bátorságát, mind az elvont, spekulatív okoskodás esendőségét. Hatásos dramaturgia, árnyalt nyelv és változatos verselés jellemzi munkáit.

Művek
Vallásos énekek (1888)
Absolon (1891)
Komédiások (1891)
Zsidó költők (1892)
Énekek éneke (1893)
Margit (1896)
A királyné apródja (1899)
Robinzonok (1899)
Tudós professzor Hatvani (1900)
Makai Emil munkái (1904)