Bence Lajos 
Göntérháza, 1956. július 1.
költő, író
Bence Lajos Didergő fényben

BENCE Lajos (Göntérháza, 1956. július 1.): költő, író, irodalomtörténész. Az általános iskolát szülőhelyén, a fémipari szaktechnikumot 1975-ben Lendván végezte, a magyartanári oklevelet 1981-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. 1994-ben Budapesten bölcsészdoktori fokozatot nyert irodalomtudományból. 1981-1990 között középiskolai tanár Lendván, 1990-1992 között a Hidak c. nemzetiségi tévéműsor szerkesztője volt a Szlovén Televíziónál. 1991-1997 között a Maribori Egyetem Magyar Tanszékén tanársegéd, docens. 1997 óta a Népújság főszerkesztője, s a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet igazgatója. Számos verseskötete, monográfiája és tanulmánya jelent meg itthon és külföldön. Ír verset, esszét, kisprózát, gyermekverset. Látlelet (1989) c. verskötete nyolc év lírai termését gyűjti egybe. A megmaradás, a kisebbségi kultúra gondjai foglalkoztatják. 2011-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott az elmúlt évtizedekben a Szlovéniában élő magyar nemzetiség szolgálatában tett kimagasló tevékenységéért, a magyar kisebbség kulturális identitásának megőrzésében és a muravidéki magyar irodalmi élet ösztönzésében betöltött szerepéért. Szlovén költők műveit fordítja.( Pannon tükör )

Művek
Szíves szívtelen, Muraszombat, 1981; 
Létlelet, Lendva, 1989; 
Napraforgó-papagáj, Lendva, 1991;
Ráolvasások, Lendva, 2000.