A Napút balladái
Balladás anyanyelv
A hagyomány öröksége, az örökség hagyománya. 
Dinnyés József dalai

Régi magyar irodalomról, fejlődéstörténetéről biztos, alapvető tudásunk nincs. A régi irodalom elsajátítása érdekében érdemes a hagyományok irodalmából, a balladakincs megismerésével foglalkozni. A tájegységek, tájnyelv irodalma a népdal és népmese, szólás-mondások forma-nyelve segít megismerni a szépirodalom előzményeit. Szóbeliség és írásbeliség? A magyar ősköltészet problematikája? A szóbeli művészet a honfoglalás és a kalandozások korából ismeretlen, de a népdalok, balladák, a történeti énekek "beszélnek" a régiekről, a régmúlt eseményeiről.