Kiket követünk? Mit csinált, mit olvasott dédapánk, nagyapánk? 
A XX. század első felének verseiből a Kárpát-medencében. 
Dinnyés József dalai

Mit csinált, mit olvasott dédapánk, nagyapánk? Költői világok; Eszmei és poétikai törekvések a Nyugat kiemelkedő lírikusainak munkásságában; A magány mítosza; Objektív ábrázolási törekvések és lélektaniság művészetének korszerűsége; A magyar avantgárd kezdetei; Új jelenségek és áramlatok; A népi írók mozgalma és ábrázolási törekvéseik; A Nyugat második és harmadik nemzedéke; Új lapalapítási és nemzedékszervező kísérletek; Szintézisteremtők a lírában.