(fotó: Móricz István)

(fotó: Móricz István)
Sajtóközlemény:
Dinnyés József előadássorozata a magyar börtönökben
Zsoltáros börtönmisszió
2012 01 03 Budapest

Dinnyés József, zeneszerző, énekes-gitáros Vízkereszt napjától, (2012. január 6-tól) negyven napon át, több mint harminc helyszínen magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben mutatja be „Vízkereszt után” című műsorát. A művész magyar költők megzenésített verseivel és Dávid király zsoltáraival igyekszik a fogvatartottaknak elvinni a nem szűkkeblűen értelmezett Evangélium üzenetét, tanítását, szépségét és vigasztaló derűjét.
Dinnyés József a börtönkoncertek után a legtöbb településen a helyi egyházközösségek tagjaival beszélget benti tapasztalatairól és arról, hogy miként tudna a civil társadalom segíteni a szabadulás utáni beilleszkedésben vagy a megelőzésben.

A gitáros-énekes előadóművész több mint négy évtizedes pályája során mindig fontosnak tartotta a társadalom perifériáin élők, a fizikai vagy lelki rabságban szenvedők megszólítását: a Magyar Testvéri Börtöntársaság művész tagjaként évek óta vállal fellépést fővárosi és vidéki büntetés-végrehajtási intézetekben is. Mostani negyvennapos turnéja a hazai börtön-missziós szolgálat folytatása.

Az 1992 végén alakult Magyar Testvéri Börtöntársaság felekezetközi szervezet, tagjai keresztyén emberek, akik vallják, hogy Jézus Krisztus az, aki a „megrepedt nádat nem töri el”.

Az újságcikkek 
és az interjúk 
a képekről olvashatók
Mindenki mást gondol munkánkról, 
ezért szeretnénk megmutatni az ismertetőket!
Ingyenes dalest lesz a társaskörben
2012. január 4.
Dinnyés József daltulajdonos lesz a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör vendége január 10-én, kedden 17 órától a Szent István Házban. 
A kaposvári börtönbe vonul Dinnyés József
2012-01-04
 január 6.  Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Kaposvár
Abban telik kedven, Istenem, hogy akaratod teljesítsem, törvényed szívemben van, (Zsolt 40,9)
"Beindulhat a párbeszéd, hogy hogyan látják, ha kijönnek onnan" - Dinnyés József a kaposvári börtönkoncert után
2012-01-06
Vigasztaló énekszó raboknak
Dinnyés József gitáros-énekes, zeneszerző a pálhalmai intézetben is előadja műsorát, amellyel több mint 30 büntetés-végrehajtási intézet fogvatartottjainak kíván emelkedett pillanatokat szerezni. 
2012. január. 09. hétfő 
 január 9. Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs
Hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. (1Kor 2,5)
 január 10. Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szekszárd
Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! (Jóel 2,13a)
 január 11. Bernátkút Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. (1Jn 2,8)
 január 12. Sándorháza Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Krisztus mondja: "A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot." (Jn 16,33a)
Elszívni Isten igéjét – Interjú Dinnyés Józseffel
2012. január 12.
 január 13. Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Kecskemét
Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete
Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett. (2Kor 4,6)
Soha nem ült, mégis négy évente börtönbe vonul 
2012.01.13.
Sohasem volt büntetve Dinnyés József daltulajdonos, időnként mégis börtönbe vonul. Megzenésített versekkel, zsoltárokkal igyekszik megtisztítani a nehézfiúk lelkét.
"A család Isten első számú helyettese"
Interjú Dinnyés József "daltulajdonossal"
 január 17. Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Kalocsai Fegyház és Börtön
Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; (Ef 4,15)
Dinnyés József börtönkoncert
"Dinnyés József, a hatvanas évek Bob Dylanje, január tizennyolcadikán..."
Zsoltáros börtönmisszió
Dinnyés József előadássorozata a magyar börtönökben
 január 18. Váci Fegyház és Börtön
Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket! (Ézs 33,2)
Koncert a balassagyarmati börtönben
Dinnyés József január 19-én 10 órakor
Dinnyés József előadássorozata a magyar börtönökben
Börzsöny és Ipoly-vidék
Idén 2012. január 18-án 15 órakor Dinnyés József, koncertet ad a Váci Fegyház és Börtönben 
A zeneszerző, énekes-gitáros Vízkereszt napjától, (2012. január 6-tól) negyven napon át, több mint harminc helyszínen magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben mutatja be "Vízkereszt után" című műsorát. A művész magyar költők megzenésített verseivel és Dávid király zsoltáraival igyekszik a fogvatartottaknak elvinni a nem szűkkeblűen értelmezett Evangélium üzenetét, tanítását, szépségét és vigasztaló derűjét.
 január 19. Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Zsolt 106,1)
Világ a rácsok mögött, azaz gondolatok a börtönről...
2012. január 20., péntek
Dinnyés József fellépése
Énekmondó Balassagyarmaton
 január 20. Márianosztrai Fegyház és Börtön
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. 
(Mt 6,14)
Börtönökbe jár a 70-es évek nagy vagánya
Igazmondó vagány (a napilap online változata)
Negyvennapos koncertkörútjának egyik állomása Szekszárd volt. 
Dinnyés József a Szent István Házban és a börtönben állt közönség elé. 
2012. január 20. Wessely Gábor
Börtönökbe jár a 70-es évek nagy vagánya
Igazmondó vagány (a napilap nyomtatott változata)
Negyvennapos koncertkörútjának egyik állomása Szekszárd volt. 
Dinnyés József a Szent István Házban és a börtönben állt közönség elé. 
2012. január 20. Wessely Gábor
 január 23. Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Zalaegerszeg
A hegyek alapjáig sülyedtem alá; bezáródtak a föld závárjai felettem örökre! Mindazáltal kiemelted éltemet a mulásból, oh Uram, Istenem! (Jón 2,7)
Dinnyés József 2012. január 23-án 15:30 (...) koncertet ad 
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben.
(9700 Szombathely Söptei út külső és 9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 7.) 
(az újsághír hibás, mert 17 órakor a református templomban leszek)
 január 24. Szombathelyi Országos- Büntetés-végrehajtási Intézet
És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. (Zsid 10,24-25)
Dinnyés József a szombathelyi börtönben
2012. január 25. 
Családról, szeretetről és megbocsátásról beszélt, 
illetve dalolt a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben.
 január 25. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Az Úr elküldi angyalát előtted. (1Móz 24,7)
Dinnyés József a börtönökben szeretetről énekel az elítélteknek
Az őrtornyokkal megerősített, hat méter magas bástyafallal körülvett büntetésvégrehajtási intézetben vagyunk, 
odabent most kezdi műsorát Dinnyés József dalnok a szeretetről.
2012. január. 25. szerda 
Szerző: Merklin Tímea 
 január 26. Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Győr
De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen! (1Jn 5,20-21)
Dinnyés József a debreceni börtönbe vonul
Méghozzá koncertezni!  - Debrecen  - 
2012-01-26 
A zeneszerző, énekes-gitáros 40 napon át, több mint 30 helyszínen, 
büntetés-végrehajtási intézetekben mutatja be Vízkereszt után című műsorát.
 január 27. Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Veszprém
Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: (Zsolt 46,2-3)
Galéria 
Dinnyés József a szombathelyi börtönben
2012. január 25. 
Fotó: Bonyhádi Zoltán
Dinnyés József fellépett a váci börtönben
Fejér Szilvia riportja
2012-01-29
 január 30. Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Debrecen
Oh Uram! Te meggyógyítasz és éltetsz engemet! (Ézs 38,16)
Dinnyés József koncert a nyíregyházi börtönben
2012, január 30 Dinnyés József 2012. január 31-én 14:30 órakor koncertet ad 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés végrehajtási Intézetben. (4401 Nyíregyháza, Bujtos u. 5.)
Koncert a börtönben  2012. 01. 30.
Dinnyés József zeneszerző, énekes gitáros január 31-én délután koncertet ad 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.
 január 31. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Nyíregyháza
A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok: hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? (Mal 1,6)
Nyíregyháza.szon.hu
2012.02.01. Zsoltáros börtönmisszió
Rövid interjú innen nézhető >>Sipeki Péter>>
 február 1. Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete Szirmabesenyő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Miskolc
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. (Ján 10,28)
 február 3. Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Eger
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. (Zsid 4,16)
Beszélgetés Dinnyés Józseffel
Szó van róla - Stúdiónk vendége volt Dinnyés József zeneszerző, dalszövegíró, aki Egerben járt, 
hogy a helyi börtön lakóinak vigye Isten üzenetét.
Börtönmisszió (2012. február 6-7.)
Az Evangélium üzenete Dinnyés József előadásában
 február 6. Szegedi Fegyház és Börtön
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. (1Kor 6,9-11)
Kultúra
Dinnyés József koncertje a szegedi Csillag börtönben
Önként és dalolva a Csillagban
2012. február 7.
 február 7. Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? (Mk 39-40)
 február 8. Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Gyula
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. (Ef 2,20-22)
Polgár módra porlad
Életfogytig daltulajdonos - Dinnyés József szerelemről és égbekiáltó bűnökről a Csillag börtönben
Amikor Dinnyés József koncertje után visszakaptam a mobiltelefonomat és a személyi igazolványomat a Csillag börtön szigorú portáján, rákerestem a YouTube-on, hogy milyen volt a daltulajdonos 45 évvel ezelőtt.
Tanács István Népszabadság 2012. február 9. 
 február 9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szolnok
Tanúsítsatok irántuk szeretetet. (2Kor 8,24)
 február 14. Budapesti Fegyház és Börtön
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. (2Tim 2,15)
 február 15. Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Baracska
Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Székesfehérvár
Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett. (Zsid 11,7)
 február 16. Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I.objektum
Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél! (Zsolt 40,18)
 február 17. Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektum
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. (1Kor 15,19)
B. Németh László beszélget és kérdezősködik munkámról, nem titkolt széndékkal, 
hogy elküldi a hangfelvételt Torontóba a Független Magyar Rádiónak, névszerint
Bede Fazekas Zsoltnak (695 Coxwell Ave. Toronto)

Tehát ez egy mp3 beszélgetés, amit a képről kattintva lehet elindítani.

 február 20. Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektum
Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, és az Élő; (Jel 1,17-18)
 február 21. Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. (ApCsel 14,17)
 február 22. Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól és lábamat az eséstől: (Zsolt 116,8)
 február 24. Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete Tököl
Szabadításodnak örvendezek én! (1Sám 2,1)