Mennyből az angyal 
Gimes (Nyitra)
Dinnyés József dalai
Mennyből az angyal lejött hozzátok, 
pásztorok, pásztorok! 
Hogy Betlehembe sietve menvén, 
lássátok, lássátok. 

Istennek Fia, aki született 
jászolban, jászolban, 
Ő leszen néktek Üdvözítőtök 
valóban, valóban. 

Mellette vagyon az édesanyja,
Máría, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
szent Fia, szent Fia.

El is menének köszöntésére
azonnal, azonnal
Szép ajándékot vivén szívökben
magukkal, magukkal.

A kis Jézuskát egyenlőképen
imádják, imádják,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért
mind áldják, mind áldják.