Gábriel angyal küldetett 
Pinnyéd (Győr)
Dinnyés József dalai
Gábriel angyal küldetett,
Atyaistentől,
Szűzleányhoz, Máriához,
serényen repül.

Názáretba feltalálta,
hol imádkozott,
Szűz leányhoz, szép rózsához,
eképen szólott:

- Üdvözlégy, szép szűz Mária,
Úr van tevéled,
te méhedbe száll z Isten,
ez az üzenet.

Vedd el tőlem Szűz Mária
e liliomot,
melyet neked Szent háromság
ajándékozott

A szűz leány álmélkodik
s erre így felel:
- Mondd meg nekem miként lehet,
angyal Gábriel!

Mert szüzességem Istennek
felajánlottam,
bizonyára fogadásom
meg is tartottam.

Mondá angyal Máriának:
- Igen jól vagyon,
hogy szűz voltál, az is maradsz,
az tetszik nagyon.