Az Istennek szent angyala 
Barabás (Bereg) 
Dinnyés József dalai
Az Istennek szent angyala 
mennyekből hogy alászálla, 
és a pásztorokhoz juta, 
nékiek eképen szóla. 

Mennyből jövök most hozzátok, 
és íme, nagy jó hírt mondok, 
nagy örömet ma hirdetek, 
melyen örvend ti szívetek. 

Ez mai nap egy kis gyermek
szép szűztől született néktek.
A gyermek szép, és oly ékes,
vigasságra kellemetes.

Az lesz néktek a jegy róla:
íme, fekszik a jászolba,
ott feltaláljátok őtet,
kitől menny s föld teremtetett.