Halálra hurcolt leány 
Álom hava (decemberről-januárra)
Dinnyés József dalai

Az eladott lány-téma rendkívül gazdagon szerepel népballadáink között. Mindegyikben közös vonás, hogy a lányt akarata ellenére kényszerítik házasságba, ami feloldhatatlan tragédiát okoz.
 
   Rákóci kocsmába
Két karajcár a bor
Arra mén arra mén
Szegény özvegyasszony

   Gyere be gyere be
Szegény özvegyasszony
Igyál egy icce bort
Vagy ha kettő kell is

   Se magad pénzire
Sem a fiadéra
Hanem a lányodé’
Bodor Kataliné’

   Lányom édes lányom
Bodor Katalina
Eladtalak téged
Rákóci kocsmába

   Lányom édes lányom
Bodor Katalina
Eladtalak téged
Rákóci kis úrnak

   Anyám édesanyám
Kedves szülő dajkám
Mért adtál gyilkosnak
Rákóci kis úrnak

   Ki nappal aluszik 
Éjjel gyilkolódzik
Anyám édesanyám
Kedves szülő dajkám

  Micsoda sereg az 
A fekete sereg
Napkeletről jönnek
Napnyugatra mennek 

    Lányom édes lányom
Bodor Katalina
Az teérted jön az
A fekete sereg

     Jó napot jó napot
Kedves napam asszony
Hol vagyon hol vagyon
Én gyöngybéli mátkám

   Az első szobába 
Ékesíti magát
Fogadja el Isten 
Rákóci kis úrfi

   Akkor ott felkapja
Lófarkához köti
Tüskékről tüskékre
Bokrokra hurcolja

   Lassulj már lassulj már
Rákóci kis úrfi
Már piros cipellőm
Sarkig vérben úszik

   Akkor ott fölkapja
Kengyelt megszorítja
Tüskékről tüskékre
Bokrokra hurcolja

   Lassulj már lassulj már
Rákóci kis úrfi
Már szép selem ruhám
Félig vérben úszik

  Akkor ott fölkapja
Kengyelt megszorítja
Tüskékről tüskékre
Bokrokra hurcolja 

    Lassulj már lassulj már
Én gyöngybéli mátkám
Már aran koszorúm
Félig vérben úszik

   Akkor ott fölkapja
Keblére szorítja
Mit önnél mit innál
Én gyöngybéli mátkám

   Sem önném sem innám
Csak ágyba fekünném
Sem önném sem innám
Csak ágyba fekünném

   Mit önnél mit innál
Én gyöngybéli mátkám
Anyám asztalárul
Csecse madár szárnyát

   Mit önnél mit innál
Én gyöngybéli mátkám
Atyám ablakábul
Jó fehér bort innám

   Nyiss’ ki anyám nyiss’ ki
Zöldellő kapudat
Vess’ meg anyám vess’ meg
Víg halott ágyamat

Törökkoppány (Somogy) Lajtha 1938.


 
A ballada természeti képe 

Önpusztító makacsság, türelmetlenség, akkor, amikor mindennek s mindenkinek aludni, pihenni kellene. A történet is a nyughatatlan életmódról mesél. Nincs más megoldás, mint készülni az ébredésre, a Megváltó születésére várni, hogy elvegye a világ bűneit.