Szilágyi és Hajmási 
Ígéret hava (májusról-júniusra)
Dinnyés József dalai

A török fogságból szabadult ifjak balladája vagy mondabeli, epikus énekbeli megfogalmazása közismert Közép-Európában. A téma hasonló ugyan mindenütt, de a barátság, hazaszeretet, szerelem, virtus ilyen tömör ábrázolására alig van még egy példa. 
 
Pajtásom, pajtásom, kenyeres pajtásom! 
Már hét esztendeje, hogy mi fogván estünk. 
Császár tömlöcébe, két gerezd szőlőért, 
Azután nem láttuk a Napnak járását. 

     Holdnak, Csillagoknak változó mozgását. 
Ezt ajtón hallgatta császár szép leánya: 
Halljátok meg szómat, két magyar úrfiak! 
Felfogadjátok-e, hogy innen kivisztek? 

Hogy Magyarországba engemet bevisztek? 
Arra szóra mondja nagy Szilágyi Miklós: 
Bizony felfogadjuk, császár szép leánya.
Azonnal elmene császár szép leánya 

A kezéhez vevé tömlöcnek kulcsait
A zsebébe tevé kevés aranyait.
Sietve elmene, s megnyitá az ajtót,
Megindulának ők onnan elsietve.

Halljátok meg szómat, két magyar úrfiak! 
Atyám tömlöcéből szabadult ifiak: 
     Imhol jön, imhol jön az atyám tábora, 
Jaj már, ha elérnek, tiktöket levágnak 
                 s engem visszavisznek. 

Ne félj semmit, ne félj, császár szép leánya! 
Minket se vágnak le, ha kard el nem törik, 
Téged se visznek el, ha az Isten segít
Azon megérkezett a kegyetlen tábor.

Pajtásom, pajtásom, láss a kisasszonyhoz, 
Ne hagyjam magunkat, harcba megyek velük. 
    Egy elmenetibe gyalog ösvényt vágott, 
Visszajövetibe szekérutat csapott.

A nagy táborból élve egyet hagyott, 
Aki mene haza s a hírt megmondaná)
Mikor ez eltelik, hogy elindulának,
Így mondja, így mondja Hajmási László ezt:

Pajtásom, pajtásom, próbáljuk meg egymást, 
Hogy melyiké legyen császár szép leánya! 
Halljátok meg szómat, két magyar úrfiak!
Atyám tömlöcéből szabadult úrfiak

Érettem ti soha ne vagdalkozzatok,
Hanem térdre állok, s vegyétek fejemet.

Azonnal azt mondja nagy Szilágyi Miklós:

     Pajtásom, pajtásom, kenyeres pajtásom! 
Én neked bocsátom császár szép leányát, 
Mert van nekem otthon jegyesem, gyűrűsöm, 
Hittel lekötözött, hites feleségem! 

     Err’a szóra aztán császár szép leánya 
Hajmási Lászlónak ottan elmarada. 
Nagy Szilágyi Miklós haza elindula, 
Hajmási László is kisasszonyt elvivé. 

A ballada természeti képe

Május hónapban mindent megmutat magáról a természet. A várható termés bőségét, a rügyfakadás teljes ígéretét színeiben, pompájában tárja elénk. Ahogy a ballada hősei, békében köszönnek el egymástól, békében ring a szélben a természet minden kincse