Görög Ilona 
Szelek hava (áprilisról-májusra)
Dinnyés József dalai

Az európai népköltészetben rendkívül elterjedt az a balladatéma, amelyben a legény halottnak tettetve magát, kedvesét magához csalja. Legrégibb balladáink egyike lehet. Motívumai rendkívül meseszerűek, pl. a két anya szerepe hasonló a mesék természetfeletti tudománnyal bíró cselszövéseihez. 
 
Bizony csak meghalok
Anyám édesanyám
Görög Ilonáért
Karcsú derekáért

  Karcsú derekáért 
Gombos ajakáért
Gombos ajakáért
Piros orcájáért

   Ne halj fiam ne halj
Bertelaki László
Csináltatok néked 
Olyan csuda malmot

   Kinek egyik köve
Fehér gyöngyöt hányjon
Másod köve pedig
Susákot petákot

   Oda is eljönnek 
Szűzek szép leányok
A tied is elgyün
Szép Görög Ilona

   Eresszen el anyám
Anyám édesanyám
Csudamalom látni
Csudamalom látni

   Ne menj lányom  ne menj
Megvetik a hálót
Megvetik a hálót
Megfogják a márnát

  Bizony csak meghalok
Anyám édesanyám
Görög Ilonáért
Karcsú derekáért 

  Karcsú derekáért 
Piros orcájáért
Piros orcájáért
Gombos ajakáért

   Ne halj fiam ne halj
Bertelaki László
Csináltatok néked 
Olyan csuda tornyot

   Kinek magassága
Az eget fölérje
Kinek szélessége
Tisza partját érje

  Oda is eljönnek 
Szűzek szép leányok
A tied is elgyün
Szép Görög Ilona

   Eresszen el anyám
Anyám édesanyám
Csuda torony látni
Csuda torony látni

   Kinek magassága
Az eget fölérje
Kinek szélessége
Tisza partját érje

  Ne menj lányom ne menj
Megvetik a hálót
Megvetik a hálót
Megfogják a márnát

  Bizony csak meghalok
Anyám édesanyám
Görög Ilonáért
Karcsú derekáért 

    Karcsú derekáért 
Gombos ajakáért
Gombos ajakáért
Piros orcájáért

   Ne menj lányom ne menj
Megvetik a hálót
Megvetik a hálót
Megfogják a márnát

  Bizony csak meghalok
Anyám édesanyám
Görög Ilonáért
Karcsú derekáért

     Halj meg fiam halj meg
Bertelaki László
Ide is eljönnek
Csuda halott látni

   A tied is eljön
Szép Görög Ilona
A tied is eljön
Szép Görög Ilona

   Eresszen el anyám 
Anyám édesanyám
Csuda halott látni
Csuda halott látni
Ki érettem megholt
Halálé változott

 Avval csak bészökött
Öltöző házába
A nyakába vette
Fontalan szoknyáját
Elejébe vette
Fehér előruhát
A lábába húza
Piros patkós csizmát

   Kelj föl fiam kelj föl
Bertelaki László
Mert a határon jön 
Szép Görög Ilona
Kiért te megholtál
Halálé változtál

   Kelj föl fiam kelj föl
Mert a lábodnál áll
Kiért te megholtál
Halálé változtál

   Láttam én halottat
De ilyet sohase
Kinek az ő lába
Felszökőleg álljon

   Kinek az ő karja
Ölelőleg álljon
Kinek az ő szája 
csókolólag álljon
Avval csak felszökött
Bertelaki László

Rugonfalva (Udvarhely) 1902. Vikár B.

A ballada természeti képe 

A gazdálkodó a jövő és újjászületés érdekében, ha kell, praktikákhoz folyamodik a természet ellenében is.