Szabadiskola versben – dalban
az énekelt történelem
10 előadásban – balladák és közénekek és zsoltárok és énekelt versek
első
Ki vagyok? Mit akarok? Hogyan mondjam el? 
Saját szövegű dalaim. Az önmeghatározás kísérletei.
második
Kik vesznek körül? Kortársak. 
A velünk egy időben élő költők énekelt versei.
harmadik
Hol vannak a többiek? Határon túl. 
A környező országokban és a diaszpórában alkotó költők énekelt versei.
negyedik
Kiket követünk? Mit csinált, mit olvasott dédapánk, nagyapánk? 
A XX. század első felének irodalma a Kárpát-medencében.
ötödik
Balladás anyanyelv. 
A hagyomány öröksége, az örökség hagyománya.
hatodik
Mohács után. (XVI. század)
Isten büntetése, vagy az Árpád-ház után nincs közmegegyezés?
hetedik
Zsoltáros anyanyelv. 
Egyedüli segítség a szépen szóló nyelv.
nyolcadik
Megholdulni, túlélni! (XVII. század)
Bocskai Istvántól II. Rákóczi Ferencig írt verses, énekelt történelem
kilencedik
Megújhodás vagy felvilágosodás? (XVIII. sázad)
Nagymajtény után csak a művelődés eszközei az egyetlen fegyver a gyarmatosított hazában.
tizedik
Reform - újraformált világot? (XIX. század)
Máig tartó változásokat sürgető ötletek, tervek, harcok évszázada.
Minden előadás másfél-két órás, alkalmanként 15-20 énekelt vers hangzik el. 
Tehát 15-20 óra alatt 150-200 magyar verset és a versek szerzőit ismerheted meg, 
a hozzá tartozó történelemmel együtt.