Zrínyi Miklós 
Csáktornya, 1620. május 1. – Csáktornya, kursaneci erdő, 1664. november 18.
költő, hadtudományi író,hadvezér

Zrínyi Miklós Az idő és a hírnév

ZRÍNYI Miklós, gr.; (Csáktornya, 1620. május 1. – Csáktornya, kursaneci erdő, 1664. november 18. ): költő, prózaíró, államférfi, hadvezér. A dalmát-horvát eredetű család Zrin váráról Zrininek írta magát, a Zrínyi névalak későbbi fejlemény. Zrínyi Miklós a protestáns szigetvári hős dédunokája. Apja, a katolizált Zrínyi György horvát bán 1626-ban meghalt, anyja, Széchy Magdolna már korábban elhunyt. Zrínyi Miklós öccsével, Zrínyi Péter együtt Pázmány és Sennyei István gyámsága alá kerül; nevelőanyjuk a protestáns Batthyányné Lobkovitz Poppel Éva. Zrínyi Miklós 1628-ban főlovászmester. 1648-ban készült el fő költői műve, a "Szigeti veszedelem", amelyben dédapja hősies helytállását énekelte meg. 1646-ban írta a "Tábori kis trakta", 1650. és 1653. között a "Vitéz hadnagy" című művét. Mivel Bécs nem támogatta politikai elképzeléseit, Velencével és Firenzével épített ki kapcsolatokat. 1660-63-ban "Az török Afium ellen való orvosság" című művét írta meg. 1663-ban elkészítette politikai végrendeletét irodalmi levél formájában, ekkor már külföldön is ismert, nagy tekintélyű hadvezérnek és politikusnak számított. A magyar barokk költészet és próza egyik legkiemelkedőbb alakja volt. 

Kiadások
Adriai tengernek Syrenaia groff Zrini Miklós, kiad. és utószó KOVÁCS Sándor Iván, 1980 hasonmás;
Zrínyi Miklós Művei, 1, kiad. és bev. NÉGYESY László, 1914 (versek, krk);
Zrínyi Miklós V. M., bev. KLANICZAY Tibor, kiad. BÁN Imre, 1952;
Összegyűjtött művei, 1–2, kiad. KLANICZAY Tibor, CSAPODI Csaba, 1958 (levelek is, kötetben nem szereplő levélközlések, IVÁNYI Béla, A körmendi levéltár Memorabiliái, Körmend, 1943, újra kiadva: ZrD 1987;
SZELESTEI N. László, Zrínyi Miklós tanácsai a császárnak 1664 tavaszán, ItK 1980 ;
„Mint Hektor Trójának…”, kiad. KOVÁCS Sándor Iván, 1982 (epigrammák);
Prózai művei, NÉGYESY László hagyatékából kiad. KOVÁCS Sándor Iván és az ELTE Zrínyi-szemináriuma, 1985;
Szigeti veszedelem, kiad. KOVÁCS Sándor Iván, 1988 (BÍRÓ Péterrel);
Gróf Zrínyi Miklós elmélkedései Mátyás királyról, utószó KOVÁCS Sándor Iván és KULCSÁR Péter, 1990;
Zrínyi Miklós válogatott levelei, kiad. BENE Sándor, HAUSNER Gábor, 1997.