Vargha Gyula 
Káva, 1853. november 4. – Budapest, 1929. május 2.
statisztikus, költő, műfordító
Vargha Gyula Kevés a vetés

VARGHA Gyula (Káva, 1853. november 4. – Budapest, 1929. május 2.) statisztikus, költő, műfordító, az MTA tagja (levelező 1892, rendes 1907, tiszteleti 1923). Joghallgató korában a KSH szolgálatába lépett, 1892-től az intézet alig.-ja, 1901-től 1914-ig igazgatója. 1882. január 26-án feleségül vette szemerjai Szász Póla írónőt. Szász Károly püspök leányát. 1914-től 1917-ig nemzeti munkapárti országgyűlési képviselő, a kereskedelemügyi minisztérium politikai államtitkára. Tisza István politikájának lelkes híve és támogatója volt. Első verseskötete 1881-ben jelent meg; ezt 23 évi hallgatás után több kötete követte. Mint műfordító is ismert volt. 1883-tól a Kisfaludy Társaság tagja, 1900-tól titkára, 1922-től másodelnöke, 1928 – 1929-ben az MTA másodelnöke. 1923-ban összes költeményeiért az MTA nagyjutalmát kapta. A hivatalos statisztika fejlesztésén kívül a gazdasági-statisztika területén is értékes munkát végzett. A Láng Lajos szerkesztette Magyarország statisztikájának II. kötetében a gazdasági statisztikai részt ő állította össze. 1887-től Jekelfalussy Józseffel közösen írta és szerkesztette a Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv kilenc évfolyamát. A magyar hitelügy és hitelintézetek c. munkáját az MTA Marczibányi-díjjal jutalmazta; ez a műve, valamint az 1895. évi mezőgazdasági üzemstatisztika fontos gazdaságtörténeti forrás. Mint költő – a kor konzervatív irodalmi lapjának, a Napkeletnek a kritikusa szerint – „a népies nemzeti költészet hagyományainak legművészibb folytatója”; fő ihletői a haza, család, természet, bár néhány bölcseleti jellegű költeményt is írt.

Verseskötetek
Dalok (versek, Bp., 1881);
Vargha Gyula költeményei (Bp., 1915);
Ködben (versek, Bp., 1922);
A végtelen felé (Bp., 1923).