Tollas Tibor 
Nagybarca, 1920. december 21. – München, 1997. július 19.
költő

Tollas Tibor Fekete karácsony

TOLLAS Tibor (Nagybarca, 1920. december 21. – München, 1997. július 19.) költő, szerkesztő, irodalmi szervező. 1938–41-ig a budapesti Ludovika Akadémia növendéke volt. 1941-ben hadnaggyá avatták. Részt vett a II. vh.-ban. 1944 áprilisában csendőrfőhadnagy és szakaszparancsnok lett. 1945-től a demokratikus honvédségnél szolgált. 1947-ben elbocsátották, majd letartóztatták és tíz évi fegyházra ítélték. 1956-ban az ítéletet megsemmisítették, mert jogellenes volt. A váci börtönben több kéziratos kötetet szerkesztett. Ezek anyagát később kiadta Füveskert címmel. Az 56-os forradalom után Nyugatra menekült. A Füveskert munkatársaival 1956 decemberében megalapította a Nemzetőr című lapot, amely 1957 óta Münchenben jelent meg. Ennek, valamint idegennyelvű kiadásainak felelős szerkesztője és kiadója volt. Szerkesztette a Füveskert lírai antológia magyar és más nyelvű kiadásait, a Gloria victis című antológiákat, valamint a Nemzetőr évkönyveit. Költeményei és prózai írásai a Nemzetőrön kívül számos más nyugati magyar lapban és folyóiratban is megjelentek. A Szabadságharcos Világszövetség és a Volt Magyar Politikai Foglyok Világszövetsége vezetői közé tartozik.

Művek
Füveskert (ant. szerk. Bécs 1957, Toronto 1958, Lyndhurst 1973, Budapest 1990, németül: München 1957, olaszul: Firenze 1958, oroszul: Buenos Aires 1958, spanyolul: Buenos Aires 1959, norvégül-dánul: Oslo 1959, angolul: New York 1966); 
...csak ennyi fény maradt (v. Brüsszel 1960); 
Gloria victis 1956 (ant. szerk. München 1966, 1976); 
Járdaszigeten (v. uo. 1967); Eszterlánc (v. uo. 1969); 
Gloria victis 1848–49 (ant. szerk. uo. 1973); 
Irgalmas fák (v. uo. 1975); 
Bányászok (v. München–S?o Paulo 1976); 
Évgyűrűk (v. München 1979); 
Forgószélben (vál. v. uo. 1983); 
Varázskör (v. uo. 1988); 
Varázskör-Forgószélben (vál. v. Budapest 1989); 
Forgószélben-In Whirlwind (vál. v. magyarul és angolul, Chicago 1990); 
Hazafelé (v. Lakitelek 1991).
Bebádogoztak minden ablakot…, Lakitelek, 1995.
Tollas Tibor versei Mezey István grafikáival (Kazincbarcika, 2001)
Tollas Tibor összegyűjtött versei és versfordításai (Budapest, 2006)
Tollas Tibor válogatott versei (Szerk.: Szakolczay Lajos, Magyar Napló, Budapest, 2009)