Szúnyogh Sándor 
Alsólakos, 1942. március 3. – Lendva, 1998. január 9.
szlovéniai magyar újságíró, költő, televíziós szerkesztő
Szúnyogh Sándor Rendületlenül
Szúnyogh Sándor Sirató
Szúnyogh Sándor Tengődés
Szúnyogh Sándor Induláskor
Szúnyogh Sándor Virrasztás
Szúnyogh Sándor Nemzetiségi sorson
Szúnyogh Sándor Márciusi dal
Szúnyogh Sándor Fáklyavivők
Szúnyogh Sándor Tavaszi dal

Szúnyogh Sándor Az általános iskolát Lendván, a tanítóképzőt 1963-ban Muraszombatban fejezte be, majd később a szombathelyi Tanárképző Főiskola magyar szakán szerzett diplomát. 1963-1969 között Domonkosfán tanító, 1969-1971 között Lendván községházi fordító. 1972-1991 között a Népújság című hetilap, egyidejűleg a muraszombati Sajtó és Rádióintézet munkatársa. 1991-ben a Hidak - Mostovi című nemzetiségi tévéműsor szerkesztője, majd azt követően 1992-1998 között a Szlovén Rádió-Televízió magyar műsorainak programigazgatója. 1971-1996 a Naptár szerkesztője. Számos írása jelent meg a szlovéniai magyar, a magyarországi és a vajdasági lapokban és folyóiratokban1993-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét.  1998-ban, halála után, ifjúsági irodalmi díjat neveztek el róla a Muravidéken.( Pannon tükör )

Művei
Halicánumi üzenet : versek. Murska Sobota, Pomurska založba, 1975..
Hóvágy : versek. Murska Sobota: Pomurska založba, 1985. p.
Virágköszöntő : gyermekversek. Murska Sobota: Pomurska založba;
Slovensko-madžarski slovar družbeno-politične terminologije = Szlovén-magyar társadalmi-politikai műszótár. Murska Sobota: Zavod za časopisno in radijsko dejavnost, 1990..,
Halicanumi rapszódia : válogatott versek 1963-1989. Újvidék: Forum, 1991. 
Muravidéki kincsesláda : gyermekjátékok és népmesék Muravidékről. Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Top-Print, 1997. 
Pozdrav iz Dolnje Lendave : mesto na razglednicah v letih 1898 do 1945 = Üdvözlet Alsólendváról : Alsólendva képes levelezőlapokon 1898-tól 1945-ig. Lendava: Občina, 1997.