Szentsei György
1690 és 1740 énekgyűjtemény
dunántúli bujdosó prédikátor
Szentsei György CANTIO SEQUENS 
SZENTSEI György (a 17–18. sz. fordulója): énekszerző. 1702-ben az irigyek ellen panaszkodó istenes hangú énekében a bizonytalan jövő hangulatát a bujdosó költészet sablonos kifejezéseivel festette. 1704 aug. havában keletkezett másik énekében a koroncói csatavesztés következtében az országra, az egyházra, a népre szakadt szenvedéseken kesergett a jeremiádok stílusában. Gyakorlott verselő, bizonyára több éneket is írt.

Kiadások
Szentsei György daloskönyve, kiad. VARGA Imre, 1977